fbpx

ARTzona wraz z Pracownią Praktyk Rozwojowych, to przestrzeń artystyczna, otwarta strefa dla działań społecznych i kulturalnych, będąca częścią Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Znajduje się w budynku, który prawie sześćdziesiąt lat temu powstał jako garaż/warsztat naprawczy dla samochodów przemysłowych Huty im. Lenina.

Tworzenie ARTzony zainicjowano w 2010 roku, kiedy przygotowywano wniosek aplikacyjny do Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)  dla projektu pn. 'ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Atttractive’ („Odnowione Postsocjalistyczne Miasto: Konkurencyjne i Atrakcyjne”). W ramach realizacji tego przedsięwzięcia (2011-2014) doprecyzowano pomysł oraz usystematyzowano kolejność działań mających na celu kompleksową odnowę budynku oraz wykreowanie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty programowej. Projekt ReNewTown pozwolił także na częściowe zmodernizowanie przestrzeni poprzez zakup mobilnego systemu ekspozycyjnego oraz multimedialnego. Od 2013 roku dzięki pozyskanym grantom w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury”  oraz „Infrastruktura domów kultury” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) oraz wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w budynku ARTzony prowadzone były działania remontowe i modernizacyjne.

W ARTzonie znajduje się przestrzeń galeryjna, duża wielofunkcyjna sala (mieszcząca ok. 300 osób) z parkietem tanecznym, mała sala o funkcji rekreacyjnej i koncertowej, studio filmowe i studio nagrań – Stylowa Nowa Huta Studio, kreatywna pracownia dla dzieci, pracownie muzyczne, pracownia plastyczna i pracownia ceramiczna, pracownia multimedialna, Pracownia Wolontariatu.

Wśród najważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach przez zespół ARTzony znajdują się: KREATYWNA NOWA HUTA, Międzynarodowy Tydzień Bliskości, APLIKACJA KULTURA, Heroina. Bohaterka. Festiwal Kobiet w Nowej Hucie, NATURALNIE RODZINNIE, Mała ARTzona, APLIKACJA KULTURA, OPOWIEDZ MI HUTĘ, Stylowa Nowa Huta Blog (www.stylowanowahuta.blogspot.com), NOWA HUTA ETNO WEEK, LOVE ROWER – Święto Rowerowe w Nowej Hucie, NOWOHUCKA KOLĘDA. NORWID I PRZYJACIELE, Letnia Akademia Folkloru Nowohuckiego, Odważny Festiwal Kreatywności, Miejskie Hafciarki, Nowa Huta 70. Przestrzeń Uwolniona, BUNTOWNIKI, 70 Wersów Nowej Huty.

Od 2016 r. w ARTzonie działa Klub Rodziców, a od 2017 r. realizowany jest program pn. EKIPA DOBRA – Młodzieżowe Centrum Wolontariatu.

Działania prowadzone w przestrzeni realizowane są dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury,  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz ArcelorMittal Poland S.A.

Obiekt ze względu na swoją powierzchnię (ok. 1750 m2 pow. użytkowej) daje wiele możliwości. W bezpośrednim sąsiedztwie ARTzony znajduje się Tajemniczy Ogród, otwarta przestrzeń zielona administrowana wspólnie przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

ARTzona i jej oferta programowa kreowana jest w ścisłej współpracy z jej odbiorcami i społecznością lokalną. Czekamy na wszystkie ciekawe pomysły, które będą mogły zostać zrealizowane w jej przestrzeni bądź pod jej szyldem. WSPÓŁTWORZENIE JEST WAŻNE.

Główne kierunki działalności ARTzony:
– aktywizacja społeczności lokalnej Nowej Huty (projekty artystyczne i społeczne),
– działalność edukacyjna skierowana do rodzin (wsparcie rozwoju rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo),
– działalność edukacyjna skierowana do dzieci (artystyczna i ekologiczna),
– działalność edukacyjna skierowana do rodziców z dziećmi (artystyczna i ekologiczna),
– działalność edukacyjna skierowana do młodzieży i dorosłych (artystyczna – sztuki wizualne, sztuki performatywne, muzyka, taniec),
– działalność wystawiennicza (przestrzeń galeryjna ARTzony),
– działalność edukacyjna w obszarze nowych mediów i filmu skierowana do wszystkich grup wiekowych,
– działalność edukacyjna w obszarze poszerzania dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami,
– działalność edukacyjna w obszarze wolontariatu skierowana do młodzieży oraz dorosłych,
– współpraca międzynarodowa i wymiana międzykulturowa,
– działalność wydawnicza (muzyczna i filmowa),
– działalność promująca Nową Hutę oraz wzmacniająca więzi mieszkańców dzielnicy.