fbpx

Nowa Huta 70. Przestrzeń uwolniona


Działania artystyczne, będące wartością samą w sobie, stały się polem do wprowadzania zmian w myśleniu o Nowej Hucie i o jej przestrzeniach kultury. Projekt był ważnym wydarzeniem artystyczno-społecznym zrealizowanym w szczególnym  dla dzielnicy roku, w którym społeczność lokalna świętowała jej 70. rocznicę powstania.

Zarówno Nowa Huta jak i jej przestrzenie kulturalne dzięki działaniom projektowym stały się miejscami spotkań ludzi o różnorodnych możliwościach twórczych i wrażliwości na piękno, miejscami otwartymi, pozbawionymi barier w wyrażaniu własnych emocji, aktywizującymi, rozbudzającymi kreatywność, integrującymi oraz budującymi kapitał społeczny.

Głównym celem projektu NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA było rozbudzenie kreatywności – czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych oraz zaktywizowanie uczestników do działań twórczych. Zrealizowaniu tego celu służyły specjalnie zaplanowane działania artystyczno-społeczne, do udziału w których zaproszeni zostali jednocześnie Nowohucianie oraz mieszkańcy pozostałych części Krakowa, a także artyści i profesjonalni twórcy różnych obszarów kultury i sztuki.

Zadanie NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA składało się z trzech części:
1) warsztatów dokumentalnych „OPOWIEDZ MI HUTĘ – tworzymy opowieść o dzielnicy” – artystyczne metody dokumentowania opowieści o mieście.
2) trzech REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH w ARTzonie – miesięcznych interaktywnych działań artystycznych, w które wybrani w ramach konkursu rezydenci – reprezentanci różnych obszarów sztuki, włączyli mieszkańców Nowej Huty (realizowane w ramach REZYDENCJI projekty zostały dedykowane ważnym z perspektywy czasu i miejsca tematom – Jubileuszowi 70.lecia Nowej Huty oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi)
3) ODWAŻNEGO FESTIWALU KREATYWNOŚCI – festiwalu/inspiratorium poświęconego rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, na który złożyła się seria warsztatów, adresowanych do Nowohucian i innych Krakowian, osób pragnących związać swoją aktywność z sektorem kreatywnym i działaniami artystycznymi.
Wszystkie trzy części zadania angażowały oraz integrowały ich bezpośrednich uczestników jak i publiczność, której zaprezentowane zostały jego główne rezultaty.

Uczestnicy wydarzeń w ramach projektu NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA zgodnie z tradycją kultywowaną od początku działania przestrzeni ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, w której realizowany był projekt, zostali zaproszeni do współtworzenia i doświadczania sztuki w bezpośrednim kontakcie z artystami i instruktorami tworzącymi poszczególne części projektu oraz animatorami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcie.

Gosia Hajto – koordynatorka projektu NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA

*Projekt NOWA HUTA 70. PRZESTRZEŃ UWOLNIONA dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Program MKiDN – Edukacja kulturalna 2019), Gminy Miejskiej Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

Projekty

Komentarze są wyłączone.