fbpx

Cykl trzech wykładów/spotkań dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, prezentujący Kraków jako miasto sprzyjające kulturze literackiej i czytelniczej. W projekcie zostały przedstawione trzy nurty tematyczne.

W pierwszym pokazaliśmy Kraków jako miejsce związane z życiem i twórczością wielu wybitnych artystów, pisarzy/poetów, którym w dużej mierze miasto zawdzięcza swój styl i charakter.

Drugi nurt tematyczny dotyczył Krakowa jako miasta utrwalonego w historii, tradycji i legendzie czyli w obszarach  bardzo atrakcyjnych dla młodych czytelników.

Trzeci, kończący projekt temat to przedstawienie praktycznych możliwości korzystania z dziedzictwa literackiego Krakowa, które oferują  krakowskie instytucje kultury m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz sieć krakowskich bibliotek pod wspólną nazwą Biblioteka Kraków.

Prowadzącymi spotkania byli eksperci zajmujący się historią i współczesnością życia kulturalnego i literackiego w Krakowie.

Spotkania odbywały się w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie os. Złotego Wieku 14. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z Dzielnicy Kraków-Mistrzejowice.

Wykłady w ramach projektu:

7.12.2018 r., godz. 10:00
Kraków Miasto Literatury UNESCO. Spotkanie z Szymonem Kloską, krytykiem literackim i publicystą współpracującym z wieloma instytucjami zajmującymi się literaturą.

9.11.2018 r., godz. 9:50
Kraków. Miasto legenda. Spotkanie dla dzieci (III i IV klas szkół podstawowych) poprowadziła Ewa Stadtmüller, polonistka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci, również o charakterze edukacyjnym, w tym m.in. opracowania na temat legend i baśni polskich.

5.10.2018 r., godz. 10:00
Kraków. Miasto artystów. Prelegentka: Agnieszka Wanicka – dr hab. UJ Katedra Teatru i Dramatu. Zajmuje się m.in. związkami literatury z różnymi dziedzinami sztuki.

Projekt Kraków literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika
realizowany  przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
w partnerstwie z Biblioteką Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

Projekty

Komentarze są wyłączone.