fbpx

Cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych z krakowskiej dzielnicy Mistrzejowice, podczas których staraliśmy się pokazać uczestnikom poezję jako wartościową, nowoczesną i ciekawą formę literacką oraz zachęcić ich do samodzielnego jej czytania. Przedstawiliśmy także Kraków jako miasto literatury, a w szczególności miasto wybitnych poetów. Spotkania prowadzone były przez osoby kompetentne (poeci i literaturoznawcy), zakorzenione w krakowskim środowisku literackim, a także posiadające zdolności animacyjne. Każdy z tematów oprócz części wykładowej był pomyślany tak, aby zachęcić uczestników do czynnego udziału w spotkaniach. Wykorzystanie multimediów również sprawiło, że uczniowie z zainteresowaniem i ochotą uczestniczyli w zajęciach. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2019 roku w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie, os. Złotego Wieku 14. Koordynatorką projektu była kulturoznawczyni i poetka  dr. Anna Mazela. Cykl był realizowany przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Zrealizowane spotkania:

5.12.2019 r., godz. 10:30
Białe wiersze do kolorowania
Spotkanie z poetą Michałem Zabłockim, który rozmawiał z uczestnikami min. o literackich kontekstach, licentia poetica, czyli o tym, że poezja nie jest jednoznacznym odwzorowaniem rzeczywistości i można ją po swojemu „pokolorować”.
Uczestnikom szczególnie podobały się konteksty dwóch wierszy Michała Zabłockiego: pierwszy związany z czerwonym autobusem, który został żółtą łodzią podwodną, drugi o tym, skąd właściwie wzięła się Małpa w kąpieli. Na zakończenie spotkania usłyszeliśmy świąteczny wiersz Michała Zabłockiego w wykonaniu Grajków Przyszłości i Czesława Mozila.

7.11.2019 r., godz. 10:30
Niepoważne wiersze (nie tylko) dla dorosłych
Paulina Bandura, dziennikarka i menedżerka kultury, rozmawiała z dziećmi o ciekawej i zabawnej poezji przeznaczonej dla ludzi w każdym wieku.
Uczestnicy spotkania analizowali wiersze znanych poetów m.in. Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka i Michała Rusinka, które odwołują się do tematów uniwersalnych: radości życia, potrzeby twórczego działania, poczucia humoru, etc. Najwięcej emocji i śmiechu wzbudziły krótkie, dowcipne fraszki, limeryki i lepiały, do których dzieci same dobierały rymowane słowa.

17.10.2019 r., godz. 10:30
Całkiem poważne wiersze dla dzieci
Znana pisarka i autorka książek o Krakowie Ewa Stadtmüller przedstawiła poezję dla dzieci jako rodzaj literatury traktujący młodego czytelnika bardzo serio oraz poruszający poważną i niezwykle istotną tematykę emocji.
Pisarka rozmawiała z dziećmi o wieloznaczności słów, o różnych sposobach komunikowania się, uczuciach i emocjach, którym ulegamy, a także o tym czy poezja może nam pomóc je zrozumieć.

19.09.2019 r., godz. 10:30
Pamiętajmy o poetach. Dlaczego warto czytać poezję
. Spotkanie z krytykiem literackim Szymonem Kloską
Poezja jest sztuką, a poeta artystą, który za pomocą słów pobudza naszą wyobraźnię, wrażliwość, czasami poczucie humoru i zasób słów, którymi możemy wyrazić swoje emocje, swój sposób widzenia świata. Poezja jest nie tylko w książkach z wierszami. Poezją mogą być słowa piosenki, dziecięca wyliczanka albo okolicznościowy kalambur. Szymon Kloska razem z dziećmi odkrywali podczas spotkania pokłady poezji w miejscach nieoczywistych.

Projekt Mistrzejowickie Spotkania z Poezją Dla Dzieci
realizowany przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
w partnerstwie z Biblioteką Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

Projekty

Komentarze są wyłączone.