fbpx

MEKSYK
Po pozostałościach Meksyku, dawnego słynnego osiedla baraków pierwszych budowniczych Nowej Huty oprowadzają Maciej Miezian i Leszek Sibila z Muzeum Historycznego, oddział Dzieje Nowej Huty.
Kiedyś były tu 4 murowane i 38 drewnianych baraków, w których mieszkało ponad 4000 ludzi. Życie prowadzono tu nad wyraz pionierskie, a przeludnienie i warunki sprawiały, że kwitło złodziejstwo i wszelkie patologie. Nazwa pochodziła od popularnych westernów pokazujących bezprawie na pograniczu. I rzeczywiście – można powiedzieć, że tu władza ludowa nie sięgała. Pokazał to Adam Ważyk w swoim przełomowym "Poemacie dla dorosłych".
Dziś to miejsce jest zdewastowane i zrujnowane. Panowie Miezian i Sibila zgryźliwie sugerują, że może warto tu postawić tablicę pamiątkową i w ten sposób oznaczyć "zabytek".

KRWIODAWSTWO w XVI LO
W XVI LO tradycyjnie zorganizowano akcję oddawania krwi. Młodzież chętnie pomaga w ten sposób, ale musi najpierw poczekać do ukończenia 18 roku życia. A nawet wtedy czasem widać w oczach strach przed igłą….

AIRSOFT SPAP. ĆWICZENIA W NH
Samodzielny Pododdział Airsoftowo Paramilitarny SPAP Kraków to grupa zapaleńców, którzy choć nie są związani z policją, z zapałem ćwiczą i imitują prawdziwe akcje komandosów. Materiał filmowy pokazuje ich ćwiczenia sprawnościowe, a także trening w opuszczonym domu na terenie Nowej Huty.

realizacja: Anna Pankiewicz, Marcin Kaproń

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.