fbpx

NKF nr 471 – IX 2016

4 KRAJE, 4 KOMUNIZMY
W Muzeum PRL-u w Nowej Hucie miała miejsce wystawa "Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy? Komunizm(y) w Europie Środkowo-Wschodniej". Organizatorzy skupili się przede wszystkim na Rumunii, Jugosławii, Polsce i NRD, prezentując oprócz fotografii, plakatów i obrazów wiele charakterystycznych dla tamtej rzeczywistości przedmiotów. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład Prof. Mariusza Wolosa z Uniwersytetu Pedagogicznego – o utopii władzy, skutkach, kosztach i ofiarach, a także propagandzie, strachu i? nacjonalizmie.

JEDZIEMY NA HUTĘ
Historycy Leszek J.Sibila i Maciej Miezian spotykają się na przystanku tramwajowym, by wsiąść do zabytkowego tramwaju typu "N" i powspominać początki zorganizowanej komunikacji w Nowej Hucie. To właśnie taki tramwaj, oznaczony numerem "5", jako pierwszy połączył budujące się miasto z Krakowem. Stało się to w listopadzie 1952r., dla uczczenia 35 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej, a trasa przebiegała od Ronda Mogilskiego pod bramę kombinatu. Kolejna linia – "15" – jechała aż pod Cementownię.

realizacja: Marcin Kaproń, Anna Pankiewicz

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.