fbpx

ORIENTACJA W BLOKOWISKU
Studentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Barbara Dunin opracowuje projekt pn. "Orientacja w blokowisku", który jest pracą licencjacką po II roku. Jeżdżąc po Nowej Hucie na motocyklu robi zdjęcia, zbiera dokumentację. Zamierza urozmaicić monotonię blokowisk, ułatwić orientację, do istniejących budynków dodać ozdobne elementy. O swojej pracy dyskutuje z wykładowcą Januszem Konaszewskim i koleżankami z roku. Materiał uzupełniają fragmenty projektu: fotografie istniejących blokowisk z dodanymi komputerowo nowymi elementami.

76 sekund bez komentarza: NOCNA ZMIANA
Ujęcia z nocnej pracy Drukarni Polskiej przy ul. Centralnej. Widzimy proces druku, pracujące maszyny i schodzący z taśmy nowy numer Głosu – Tygodnika Nowohuckiego.

BAGAŻ ODNALEZIONY
O projekcie "Bagaż odnaleziony" opowiada Anna Miodyńska: realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z nowohuckimi seniorami i artystami, którzy zajmują się sztukami audiowizualnymi. Zwieńczeniem prac ma być wystawa kierowana przede wszystkim do pokolenia wnuków pierwszych mieszkańców Huty. Znajdą się na niej fotografie, pamiątkowe przedmioty oraz nagrane opowieści.
Jedną z takich nagranych na taśmę opowieści jest historia Marianny Zając: wspomina rodziców i dzieciństwo spędzone na Czyżynach, mówi o tym, jak zabrano ziemię pod budowę nowej dzielnicy. Materiał ilustrowany jest fotografiami z archiwum rodzinnego.

realizacja: Jerzy Ridan

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.