fbpx

NKF nr 510 – VI 2017

KAPLICZKI
Antoni Łapajerski interesuje się nowohuckimi kapliczkami od lat 90. Zinwentaryzował i udokumentował ponad 80 z tych, które powstały do czasu wybudowania kombinatu, czyli do 1950r. W Kronice opowiada o dwóch. Pierwsza stoi w Przylasku Rusieckim, przy ul. Rzepakowej. To figura Chrystusa Salvatore Mundi, zwana przez mieszkańców figurą Boga Ojca. Powstała w 1781 r., kiedy rodzina Badenich otrzymała miejscowe włości w dzierżawę od Izabeli Branickiej. Druga, składająca się z kamiennego obelisku i żeliwnego krzyża, leżała zapomniana, brudna i zarośnięta w ogrodzie parafii. Udało się ją poddać renowacji i ustawić od nowa.

HISTORIA ŻYWA
O majorze Henryku Sucharskim, dowódcy obrony Westerplatte, słyszeli wszyscy. Stał się bohaterem narodowym. Niejako w cieniu Sucharskiego stał jego zastępca, Franciszek Dąbrowski. Po wojnie mieszkał w Krakowie i pracował m.in. w Nowej Hucie. Przy wjeździe do bazy Transbudu stoi niewielki pomnik – prawdopodobnie jedyny na świecie poświęcony? portierowi. O dramatycznych i trudnych powojennych losach komandora Franciszka Dąbrowskiego opowiada Maciej Miezian.

realizacja: Robert Musiałek

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.