fbpx

NKF nr 637 – IX 2020

PANI GRAŻYNA

Grażyna Halejcio mieszka na os. Dywizjonu 303. Do Nowej Huty przyjechała w 1965r. i całe życie przepracowała w Hucie im. Lenina, Sendzimira i ArcellorMittal. Tu pracowała też większość jej rodziny: rodzice, wujek, siostra. Pani Grażyna zatrudniona była początkowo jako goniec, potem w rachubie, a wreszcie w warsztatach szkolnych. Przeżyła strajki i starcia z milicją. Teraz jest na emeryturze i z sentymentem wspomina dawne czasy.

ŁĄKI NOWOHUCKIE

Filmowa impresja z Łąk Nowohuckich, które są miejscem relaksu i spacerów dla mieszkańców.

NOWOHUCKIE KOTŁOWNIE

Kotłownie funkcjonowały na nowohuckich osiedlach do końca lat 60. Ich pozostałości można znaleźć na os. Willowym, na Skarpie, os. Centrum B. Do jednej z nich schodzą Kazimierz Kubrak i Agnieszka Łoś. Penetrują pomieszczenia po zlikwidowanych w latach 70. piecach, znajdują pozostałości po przewodach kominowych, luksferach, basenach na wodę, oryginalne betonowe konstrukcje i tabliczki ostrzegające robotników.

realizacja: Krzysztof Ridan

Nowohucka Kronika Filmowa

Komentarze są wyłączone.