fbpx

Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną

RĘCZNIE MALOWANE BIAŁE KARTKI ŚWIĄTECZNE NA STOLE. U góry po lewej stronie biały napis na jasnoczerwonym tle: Konkurs plastyczny na bożonarodzeniową kartkę świąteczną.

zgłoszenia w konkursie przyjmowane są od 18 listopada 2022 r.

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci do 14. roku życia, a także grupy z przedszkoli, szkół, klubów, domów kultury. 

Prace można składać na portierni w Klubie Kuźnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:30 lub przesłać pocztą do 8 grudnia 2022 r. 

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14.

Regulamin konkursu:

1) Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.).
3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę.
4) Każda instytucja może nadesłać dowolną liczbę prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2 prac.
5) Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.
6) Prace prosimy składać na portierni w Klubie Kuźnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.30 lub przesłać pocztą do 8 grudnia 2022 r. na adres: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków.
7) Kartki należy opatrzyć metryczką:
imię, nazwisko;
wiek;
numer telefonu, adres, dzielnica.
8) Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4    z dokładnymi danymi uczestnika.
9) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
10) Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia OKN.
11) Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
12) Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.
13) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

Ważne! Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika nr 1 ze zgodą na przetwarzanie danych: ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Dodatkowych informacji udziela pani Joanna Kornas-Chmielarz, tel. 12 648 08 86, j.kornas@okn.edu.pl
Organizatorzy: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Dzielnica XV Mistrzejowice.

Kontakt:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86
j.kornas@okn.edu.pl
www.kuznia.edu.pl
facebook.com/KlubKuzniaOKN

AktualnościKlub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.