fbpx

REGULAMIN | KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI NA WIELKANOCNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci do 14 roku życia, a także grupy z przedszkoli, szkół, klubów, domów kultury. Prace można składać na portierni w Klubie Kuźnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:30 lub przesłać pocztą do 27 marca 2023 r. (data dostarczenia do Klubu Kuźnia).

Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika nr 1 ze zgodą na przetwarzanie danych: [LINK DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKA]

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia OKN.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Klub Kuźnia | Ośrodek Kultury Norwida

Dzielnica XV Mistrzejowice

Regulamin konkursu:

 1. Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.
 2. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)
 3. Jury oceni: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę.
 4. Każda instytucja może nadesłać dowolną liczbę prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2. prac.
 5. Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.
 6. Prace prosimy składać na portierni w Klubie Kuźnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:30 lub przesłać pocztą do 27 marca 2023 r.  na adres: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków.
 7. Kartki należy opatrzyć metryczką:
  • imię, nazwisko
  • wiek
  • numer telefonu, adres, dzielnica
 8. Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4 z dokładnymi danymi uczestnika.
 9. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy najciekawszych prac odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 w Klubie Kuźnia OKN.
 11. Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.
 12. Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.
 13. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.

Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika nr 1 ze zgodą na przetwarzanie danych: [LINK DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKA]

Dodatkowych informacji udziela pani Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86, j.kornas@okn.edu.pl

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.