fbpx

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” to projekt zrealizowany w 2017 r. Złożyły się na niego działania edukacyjno-animacyjne z zakresu dziejów lokalnych w postaci spacerów szlakami dziedzictwa kulturowego, prelekcji o nieoczywistych historiach dotyczących terenów Nowej Huty oraz prezentacji miejsc, które odwołują się do lokalnej tożsamości. Przedsięwzięcie zakończyło wydanie tworzonej kolektywnie publikacji w formie alternatywnego przewodnika po przestrzeni i dziejach Nowej Huty w formie drukowanej i elektronicznej. Do współtworzenia projektu i publikacji zaproszone zostały osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Publikacja:
Klaś Jarosław (red.) (2017), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-0-2, 240 stron.

Link do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

Nowa Huta jest miejscem niezwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, przestrzennym i społecznym. Dlatego właśnie publikacja ta jest swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów… Alternatywny przewodnik opowiada o Nowej Hucie rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Z założenia nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomijając wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrzeniem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom. Publikacja składa się z trzech części: pięciu historii nieoczywistych, tras dziesięciu spacerów oraz sześciu rozdziałów zwierających opisy miejsc, którymi ta część Krakowa żyje dziś  i które warto odwiedzić w Nowej Hucie. Książka zawiera streszczenia rozdziałów w języku angielskim i zilustrowana jest wyjątkowymi fotografiami Krzysztofa Piły.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Nowa Huta

Komentarze są wyłączone.