fbpx

Pracownia Animacji Ekologicznej działa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida od 1992 r. Obecnie funkcjonuje w ramach Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa. Pracownia od samego początku zwraca uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy animacją ekologiczną a animacją kultury. Poszanowanie dla świata przyrody, jego ciągłe poznawanie, wyjaśnianie i rozumienie, a przede wszystkim zrównoważone wykorzystywanie to zadania, które stoją przed społecznościami XXI w. Pracownia odpowiada na nie poprzez działania adresowane do szerokiego grona odbiorców w środowisku lokalnym. Główne obszary działalności Pracowni to edukacja ekologiczna, Łąki Nowohuckie i zieleń w przestrzeni publicznej.

Pracownia Animacji Ekologicznej rokrocznie już od 1993 r. przygotowuje młodzież krakowskich szkół do świadomego i odpowiedzialnego celebrowania Dnia Ziemi. Przekazuje im na organizowanych wykładach, wyjazdach edukacyjnych czy wizytach studyjnych ważną i aktualną wiedzę z tematów kluczowych dla środowiska. W dotychczasowych edycjach wyjaśniała tematy takie jak: segregacja odpadów, elektrosmog, ocieplenie klimatu, drzewostan Krakowa, dzikie zwierzęta w mieście czy wartości przyrodnicze Łąk Nowohuckich.

Od 1995 r. ważnym tematem dla Pracowni Animacji Ekologicznej stały się Łąki Nowohuckie. To wtedy dwie zatroskane o środowisko uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie zaapelowały o zachowanie tego pięknego terenu, jako dzikiej enklawy przyrody. Był to początek wytężonej pracy – partnerów lokalnych, organizacji ekologicznych i środowiska naukowego – którą zainicjowała i konsekwentnie prowadziła Pracownia i która została zakończona sukcesem. Była nim uchwała Rady Miasta Krakowa nr XV/100/03 z dnia 7 maja 2003 r., na mocy której teren ten stał się użytkiem ekologicznym. Doceniono jego unikatowość także na poziomie międzynarodowym poprzez objęcie programem Natura 2000. Obecnie Łąki są rozpoznawalną marką Nowej Huty, miejscem doświadczania przyrody i spokojnej rekreacji dla krakowian. Organizowane przez Pracownię spacery tematyczne czy warsztaty terenowe są okazją do głębszego poznawania wartości przyrodniczych tego miejsca.

Istotnym i nieustannie podejmowanym przez Pracownię tematem jest zieleń w przestrzeni publicznej – szczególnie ta, w której tworzenie i pielęgnowanie angażują się mieszkańcy. Wyszukiwanie i docenianie miejskich ogrodników realizowane jest w formule konkursów projektu „Miasto-Ogród”, zaś szeroko pojęta edukacja ogrodnicza realizowana przez warsztaty, wspólne tworzenie ogrodów społecznych oraz targi wymiany roślin w ramach projektu „Ogrody Nowej Huty”.

Kontakt:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 21, ekologia@okn.edu.pl