fbpx

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” to projekt zrealizowany w 2017 r. Złożyły się na niego działania edukacyjno-animacyjne z zakresu dziejów lokalnych w postaci spacerów szlakami dziedzictwa kulturowego, prelekcji o nieoczywistych historiach dotyczących terenów Nowej Huty oraz prezentacji miejsc, które odwołują się do lokalnej tożsamości. Przedsięwzięcie zakończyło wydanie tworzonej kolektywnie publikacji w formie alternatywnego przewodnika po przestrzeni i dziejach Nowej Huty w formie drukowanej i elektronicznej. Do współtworzenia projektu i publikacji zaproszone zostały osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Publikacja:
Klaś Jarosław (red.) (2017), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-0-2, 240 stron.

Link do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Projekty

Komentarze są wyłączone.