fbpx
Dwa egzemplarze katalogu "Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie". W centrum otwarta książka przedstawiająca treść publikacji oraz druga prezentująca część okładki. Jasnoniebieskie tło.

Raptularz to barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty. W ramach projektu cofnęliśmy się w czasie, by przypomnieć przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia. Dlatego wybraliśmy 10 ważnych dat obrazujących te przemiany, reprezentatywnych dla różnych epok i miejsc na terenie obecnej Nowej Huty (np. 1222 r. – powstanie Opactwa oo. Cystersów w Mogile, 1420 r. – budowa gotyckiego kościoła w Ruszczy, 1603 r. – powstanie dworu renesansowego w Branicach, 1949 r. – decyzja o budowie kombinatu i Nowej Huty, stanowiąca przerwanie ciągłości historycznej oraz potężną zmianę w krajobrazie). Projekt skoncentrowany był wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Polegał na stworzeniu interaktywnej, multimedialnej wystawy plenerowej z katalogiem i QR kodami kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-video, obudowanej programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Ekspozycja była prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile i posłużyła do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Link do pobrania publikacji:

Partner:
Opactwo oo. Cystersów w Mogile.

Patroni medialni:
TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dwutygodnik Kraków.pl, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Głos. Tygodnik Nowohucki, Kalendarz Imprez Nowohuckich, Kulturatka, Głos Seniora, Rodzinny Kraków.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Logotyp Muzeum Historii Polski. Żółta korona w lewym górnym rogu. W prawym górnym rogu szare husarskie skrzydła. W prawym dolnym rogu biało-czerwona flaga rysowana czerwoną kreską. W lewym dolnym rogu nazwa muzeum.

Logotyp Patriotyzmu Jutra. Po lewej stronie logo złożone z czerwonego kwadratu i prostokątów, z prawej strony nazwa projektu.

Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Biały orzeł po lewej stronie, a po prawej nazwa instytucji napisana szarą oraz czerwoną czcionką.

Publikacje

Komentarze są wyłączone.