fbpx
Na pierwszym planie fragment brązowego bloku. Nad nim w pałka wodna na żółtym kole przypominającym Słońce i promienie. Zielonkawe niebo. Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Więcej informacji w rozwinięciu.

18 marca 2023 r.
Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 5.

W marcu, w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty, zapraszamy na zajęcia terenowe „Nowohuckie rzeźby plenerowe”, które poprowadzi Monika Kozioł oraz na wykład dr. Jarosława Klasia pod tytułem „Szalone lata 90. w Nowej Hucie – stagnacja czy nowy początek?”. Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdują się poniżej.

Nowohuckie rzeźby plenerowe
18 marca 2023 r., godz. 16:00-17:30.

Wstęp: 25 zł dla odbiorców indywidualnych. Obowiązują zapisy przez formularz (od 6 marca, godz. 8:00, do 17 marca, godz. 15:00, 2023 r.) na stronie: [LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]

Podczas zajęć omówione zostaną wybrane rzeźby plenerowe znajdujące się w Nowej Hucie, niezwiązane z upamiętnieniem konkretnych osób czy wydarzeń. Będzie można poznać historię ich powstania, autorów i najważniejsze cechy stylowe. Opowieść osadzona zostanie w szerszym kontekście historii środowiska artystycznego w Nowej Hucie, w tym zagadnienia mecenatu artystycznego.

Prowadząca: Monika Kozioł − historyczka sztuki, kuratorka wystaw oraz projektów pozawystawienniczych z zakresu sztuki współczesnej, autorka tekstów na  temat sztuki po 1945 roku. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie  Jagiellońskim, podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu  Jagiellońskiego oraz zarządzania kulturą w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 2010–2022 pracowniczka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, gdzie m.in. pełniła funkcję kierowniczki działu zbiorów, głównej inwentaryzatorki oraz redaktorki naczelnej czasopisma „MOCAK Forum”. Obecnie pracuje w Ośrodku Kultury Norwida, gdzie kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa. Kuratorka oraz współkuratorka ponad 40 wystaw. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatka Stypendium Twórczego Miasta Kraków. Szczególnie interesuje ją sztuka współczesna Europy Środkowo-Wschodniej oraz historia rozwoju środowiska artystycznego Nowej Huty w Krakowie w latach 60. i 70. XX wieku.

Szalone lata 90. w Nowej Hucie – stagnacja czy nowy początek?
18 marca 2023 r., godz. 17:45-19:15.

Wstęp: 25 zł dla odbiorców indywidualnych. Obowiązują zapisy przez formularz (od 6 marca, godz. 8:00, do 17 marca, godz. 15:00, 2023 r.) na stronie: [LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]

Podczas wykładu uczestnicy posłuchają o tym, jakie piętno odcisnął czas transformacji ustrojowej na Nowej Hucie. Prowadzący opowie zatem o modernizacji i restrukturyzacji kombinatu, pomysłach na rozwój dzielnicy w nowej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej oraz prywatyzacjach i rozkwicie działalności gospodarczej. Nie zabraknie też refleksji o ówczesnym postrzeganiu Nowej Huty w różnych narracjach, początkach nowohuckich muzeów, życiu kulturalnym i duchowym, czasie wolnym oraz stopniowym przewartościowaniu i popularyzowaniu miejscowego dziedzictwa.

Prowadzący: dr Jarosław Klaś – kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury. W październiku 2022 roku objął funkcję Dyrektora Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (UJ). Z Ośrodkiem Kultury Norwida związany jest od 2014 roku, gdzie w latach 2018-2019 był inicjatorem i kierownikiem Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, a następnie kierownikiem Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (2020-2022). Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Zajęcia odbywają się w ramach Studium Dziedzictwa Nowej Huty. Jest to dwusemestralny program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych pogłębiający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty od prehistorii do współczesności. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • spotkanie przeznaczone dla młodzieży, studentów, osób dorosłych
  • obowiązują zapisy na spotkanie, cena biletu: 25 zł. 
  • dodatkowe informacje: u.tlomak@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65 w. 21

Kontakt:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa | Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21,
nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
https://www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.