fbpx
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

termin do uzgodnienia

Zajęcia mogą mieć formę stacjonarną, terenową (zajęcia plenerowe) lub online. Wprowadzają w dzieje sztuki przez kontakt z lokalnymi dziełami sztuki i ich twórcami z różnych epok i dziedzin artystycznych. Uczniowie poznają m.in. nowohuckie zabytki i dzieła architektury, najważniejszych lokalnych artystów i obszary ich działań artystycznych, a także terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu. Ponadto analizują i interpretują wybrane dzieła lokalnego środowiska w szerszym kontekście. Dzięki temu doceniają ich wartość i rozwijają swoją wrażliwość estetyczną.

Podczas zajęć stacjonarnych i online uczestnicy wysłuchują prezentacji i są angażowani w dyskusję. Na zakończenie na forum klasy przedstawiają w uzgodnionej formie plastycznej informacje na temat wybranego przez siebie aspektu omawianego podczas zajęć (np. dzieła, artysty). Podczas zajęć terenowych treści podawane są w trakcie spaceru prezentującego wybrane miejsca, a uczniowie tworzą z dbałością o koncepcję i estetykę cykl fotografii dokumentujących omawiane punkty trasy, który prezentowany jest na zakończenie. Wykonane zdjęcia mogą być punktem wyjścia do stworzenia wystawy.

– Warsztaty dla klas szkół ponadpodstawowych.
– Poziom zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
– Czas trwania: 90 min.
– warsztaty w formie stacjonarnej / terenowej / online.
– Nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie.
– Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ i Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla posiadacza karty po jej okazaniu.

Prowadzenie: Jarosław Klaś – kulturoznawca, animator i menadżer kultury.

Informacje i zapisy: Magdalena Kotula, m.kotula@okn.edu.pl tel. 12 644 27 65 w. 47.

Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, m.kotula@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.