fbpx
Wizerunek kobiety z krótkimi włosami w górnej części. Elementy różu i zieleni na zdjęciu. Nargroda im. Kazimiery Bujwidowej.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej dla wybitnych krakowianek. W grudniu 2021 Rada Miasta Krakowa zdecydowała o ustanowieniu tej szczególnej nagrody, wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nagrodzone zostaną krakowianki, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi w życie lokalnych społeczności, są wzorem dla młodego pokolenia i inspirują swoją aktywnością obywatelską.

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” A.D. 2021 należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

Formularz zgłoszeniowy: 

plik PDF: [KLIKNIJ TUTAJ]

plik DOCX: [KLIKNIJ TUTAJ]

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 28 lutego 2022 roku w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl.

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  1. znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności,
  2. zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia,
  3. okres prowadzonej działalności,
  4. efekty i zakres działań,
  5. innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

  • Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa.
  • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu.
  • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły.

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.krakowianki.krakow.pl, gdzie publikowane są informacje na temat podejmowanych przez Miasto Kraków działań w obszarze praw człowieka i polityki równościowej miasta.

Aktualności miejskie

Komentarze są wyłączone.