fbpx

Łąki Nowohuckie. Przestrzenie edukacji: Zmysły. Spacer interpretacyjny

Fotografia łąki z niebieskimi, żółtymi i czerwonymi kwiatami. Wśród nich porastająca trawa. Łąki nowohuckie przestrzenie edukacji zmysły. Szczegóły w rozwinięciu.

19 czerwca 2023 | 10:00
Łąki Nowohuckie

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy (do 15.06.2023) na adres mailowy: ekologia@okn.edu.pl

O ile fakty są niezbędne do zrozumienia świata i pewnych zjawisk, o tyle nie zawsze wystarczają do tego, aby rozbudzić w odbiorcach żywą pasję do przedmiotu, który opisują. Znanym jest fakt, że chronimy to, co jest nam bliskie, a ta bliskość powstaje w żywej relacji. Aby więc otoczyć coś troską, każdy z osobna musi odnaleźć własną motywację do objęcia ochroną tego, co chronić chcemy. Nazywamy to dziedzictwem, czyli tym, co uważamy za godne zachowania dla przyszłych pokoleń. Metoda wykorzystująca tworzenia relacji pomiędzy odbiorcą a dziedzictwem to interpretacja dziedzictwa. Wykorzystują szereg konkretnych narzędzi łączy obiekty i zjawiska z tymi, którym są one prezentowane i zamienia ich z odbiorców w uczestników, którzy mogą doświadczać dziedzictwa i odnajdywać w nim znaczenia. Jest to metoda nie tylko edukacji czy prezentacji, ale przede wszystkim metoda ochrony, włączająca w proces docenienia coraz większe grono ludzi. Jeśli każda z tych osób odkryje, dlaczego dany obiekt / miejsce / zjawisko jest dla niej ważne i jakie wartości wnosi w jej życie, to staną się one na tyle ważne, że ich zachowanie dla przyszłych pokoleń będzie ważnym osobistym zadaniem. Nie osiągnie się tego przedstawianiem faktów. Niezbędne jest systematyczne i trwałe budowanie relacji, w tym relacji z otaczającym nas światem.

Podczas spaceru z Magdaleną Kuś będziemy poszukiwać, interpretować i zapamiętywać naszymi zmysłami otaczającą nas przestrzeń Łąk. Zastanowimy się, co nam dają, jak je odbieramy i dlaczego są dla nas ważne. Będzie to spacer pełny obserwacji w mikro i makro skali, podsłuchiwania otaczających nas dźwięków natury wplątanych w glosy miasta, a także wyszukiwania różnych faktur i kształtów zapisanych w roślinach. 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu pn. Łąki Nowohuckie. Przestrzenie edukacji dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Projekt „Łąki Nowohuckie. Przestrzenie edukacji” to działania z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego Łąk Nowohuckich – unikatowego użytku ekologicznego i obszaru Natura 2000 znajdującego się w centrum miasta.  Projekt zakłada stworzenie nowej narracji w opowiadaniu o wartościach Łąk Nowohuckich. Narracja ta bazować będzie na teorii interpretacji dziedzictwa opracowanej w latach 50. XX w.  przez Freemana Tildena. Zakłada budowanie więzi emocjonalnej z prezentowanymi treściami dla skutecznej nauki i lepszego sposobu postrzegania i ochrony wartości dziedzictwa. W ramach projektu odbędą się 4 spacery interpretacyjne dla różnych grup odbiorców po obszarze Łąk Nowohuckich, które każdorazowo zakończą ekopikniki, będące formą edukacji z zakresu budowania kultury czasu wolnego zgodnie z naturą. Na zakończenie projektu powstanie nowy Przewodnik po Łąkach Nowohuckich, który w wersji elektronicznej będzie do pobrania ze strony Ośrodka Kultury Norwida.

Kontakt:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa | Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 21, 20
ekologia@okn.edu.pl
nhlab.okn.edu.pl
facebook.com/OgrodyNowejHuty

AktualnościAktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.