fbpx
Czarna litera n z kropką na żółtym tle.

28 kwietnia 2023 | 11:00
facebook.com/NHLabOKN

Prezentacja wybranych, w większości nieistniejących już, miejsc kultury w Nowej Hucie.

Opracowanie: Monika Kozioł.

„Miejsca kultury w Nowej Hucie” to cykl edukacyjnych postów na Facebooku, publikowanych raz w miesiącu, ukazujących wybrane nowohuckie miejsca kultury. Wydarzenie jest połączone z prezentacją przewodnika „Miejsca kultury w Nowej Hucie”, który można pobrać ze strony Ośrodka Kultury Norwida.

W kwietniu zostanie zaprezentowana Galeria m, działająca przy Klubie Kuźnia. Pierwszą wystawą w galerii (wernisaż miał miejsce 6 lutego 1974 roku) był pokaz tkanin Marii Teresy Białas-Terakowskiej i ceramiki Leszka Dutki. Otwarciu towarzyszył wykład Stanisława Primusa, ówczesnego kierownika Galerii „Rytm” w głównej siedzibie Zakładowego Domu Kultury Huty im. Lenina (zob. s. 51–52). Niejednokrotnie programy obu instytucji się łączyły (na przykład w 1974 roku wystawa Jana Świderskiego była przeniesiona z Galerii „Rytm” do Galerii m). W mistrzejowickiej siedzibie ZDK HiL realizowano ważny cykl wystawienniczy „Z mistrzejowickich pracowni”, zapoczątkowany w latach 70. i kontynuowany przez ponad cztery dekady. Był on okazją do prezentacji dokonań środowiska artystycznego z Mistrzejowic (twórcy mieli tutaj swoje pracownie, które powstały przy budowie bloków przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik”, wspierającą przedsięwzięcia kulturalne). W ramach tej serii prezentacji swoje prace pokazali tacy twórcy jak Marek Bieleń, Jan Chrząszcz, Anna Drozd, Krzysztof Kiwerski, Krystyna Misiak, Leszek Misiak, Katarzyna Słysz, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz, Maria Kolber-Walczak i Stanisław Walczak.

Szereg oddolnych i odgórnych inicjatyw składa się na obraz Nowej Huty jako miejsca, gdzie funkcjonował i nadal funkcjonuje bogaty program upowszechniania sztuki wśród mieszkańców tej dzielnicy. Założeniem niniejszego przewodnika jest przybliżenie miejsc nieoczywistych, ale także tych znanych i rozpoznawalnych, które składają się na obraz nowohuckiego życia artystycznego, ujętego w prawie siedemdziesięcioletniej perspektywie czasu. Ta publikacja ma być zachętą do głębszego eksplorowania historii Nowej Huty, zarówno podczas spacerów, jak i za pośrednictwem lektur, do których odsyłamy przy poszczególnych opisach.

[LINK DO POBRANIA PRZEWODNIKA]

Przewodnik „Miejsca kultury w Nowej Hucie” powstał w ramach Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Kontakt:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa | Ośrodek Kultury Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21, 20, nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN

AktualnościAktualnościNowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.