fbpx

Nabór do projektu „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”


Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie zaprasza młodzież szkolną w wieku 12 – 17 lat do udziału w programie pt. „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na świecie”.

W programie, z jednej strony będziemy prezentować ekstremalne katastrofy ekologiczne mające miejsce w Polsce i na świecie, tłumaczyć ich przyczyny i konsekwencje, formułować wnioski i opinie, a przede wszystkim szukać działań i postaw, które w naszym najbliższym otoczeniu mogą zapoczątkować rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych.

Głównym celem programu jest budowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, uczenie działania zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, a także szukanie właściwych postaw proekologicznych. Program realizowany jest w nurcie edukacji globalnej, uczącej rozumienia i świadomego reagowania na ważne zjawiska o zasięgu globalnym.

Program realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Składa się z wykładów tematycznych oraz konkursu na krótkometrażowy film w tematyce programu z przesłaniem „do świata”.

Harmonogram programu:

 1. W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 na Platformie ClickMeeting odbędzie się pierwszy wykład wprowadzający dr. inż. Mariusza Czopa pt. „Globalne problemy naszej planety. Jakie jest ich znaczenie dla społeczności lokalnych w Polsce?”.
 2. W okresie od lutego do maja 2021 r. (raz w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych odbywać się będą wykłady online z następujących tematów:
 • Najważniejsze katastrofy ekologiczne, które wstrząsnęły światową społecznością (i wpłynęły na formowanie postaw proekologicznych oraz tworzenie prawa środowiskowego).
 • Katastrofalne zanieczyszczenie środowiska przez emisje związków chemicznych z działalności przemysłowej. Czy na Ziemi w ogóle występują „czyste” tereny nieobjęte wpływami antropogenicznymi?
 • Katastrofy i zagrożenia środowiska związane z rozwojem rolnictwa. Czy Polsce zagraża brak wody?
 • Największe katastrofy i „bomby” ekologiczne w Polsce. Czy pojęcia te nie są nadużywane?
 1. W lutym zostanie przedstawiony regulamin konkursu na krótkometrażowy film
  w tematyce programu z przesłaniem „do świata”, którego realizacja jest integralną częścią programu.
 2. Przyjmowanie filmów do konkursu odbędzie się w II połowie maja 2021 r.
 3. Praca w programie zakończy się uroczystą prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych filmów oraz rozdaniem nagród w czerwcu lub wrześniu 2021 r.

 

Nabór zespołów szkolnych trwa do 24 stycznia 2021 r.


Załączniki:


Informacji o projekcie udzielają:
Elżbieta Urbańska-Kłapa: tel. 12 644 27 65, w. 21, ekologia@okn.edu.pl,
Magdalena Kotula tel. 12 644 27 65, w. 47, m.kotula@okn.edu.pl.

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.