fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://old.okn.edu.pl

Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2020-03-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2020-03-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu.
 • Występują pominięte bloki (h1, h2).
 • Istnieją dokumenty niedostępne cyfrowo i bez tekstu alternatywnego.
 • W filmach lub animacjach brakuje audiodeskrypcji.
 • Po wyłączeniu stylów występuje problem z treścią strony.
 • Występuje informacja przekazywana wyłącznie kolorem.
 • Linki tekstowe nie spełniają wskazanych wymogów widoczności.
 • Po powiększeniu strony powyżej 150% treści lub funkcje znikają bądź wymagają użycia suwaka poziomego – znika narzędzie powiększania czcionki i zmiana kontrastu.
 • Występują elementy interfejsu/graficzne, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła.
 • Przy zastosowaniu narzędzia zmiany wielkości czcionki ustawienia odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami tracą czytelność i wpływają negatywnie na czytelność tekstu.
 • Pojawiają się migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać.
 • Brak widoczności i/lub ramki dla fokusa. Elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą.
 • Fokus omija elementy strony.
 • Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji.
 • Przy linku do pliku brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości lub ewentualnie języku pliku.
 • Na stronach występują puste linki.
 • Cel i działanie linków nie są zrozumiałe, nawet z tekstem uzupełniającym lub otaczającym.
 • Występuje efekt jąkania czytnika.
 • W komunikatach błędu nie ma sugestii jak go poprawić. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane.
 • W formularzu nie ma możliwości sprawdzenia, poprawienie i usunięcia danych przed ostatecznym wysłaniem.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiktoria Federowicz, w.federowicz@okn.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 126442765. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida działa w trzech budynkach:

Budynek Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, osiedle Górali 5, Kraków 31-959

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy o nazwie Teatr Ludowy, autobusowe o nazwach Teatr Ludowy oraz Żeromskiego.
Przy budynku nie ma parkingu dla odwiedzających Ośrodek. W najbliższym sąsiedztwie budynku brak miejsca parkingowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
W budynku mieści się Galeria Huta Sztuki, Kino Studyjne Sfinks, Biblioteka. Na pierwszym piętrze znajdują się: sekretariat, gabinety dyrekcji, księgowość, kadry.
Wejście główne do budynku Ośrodka znajduje się od strony ulicy Stefana Żeromskiego. Galeria Huta Sztuki posiada odrębne wejście od strony ulicy Obrońców Krzyża.
Wejścia zapewniają dostęp bezpośrednio z poziomu chodnika, mają odpowiednią szerokość – możliwość przejazdu wózkiem, brak stopni, wysokich progów. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły.
W holu wejściowym, na parterze znajduje się kasa kina, stanowisko informacyjne oraz szatnia samoobsługowa. Na tym poziomie można też wejść do Biblioteki, dwóch sal kinowych oraz sali widowiskowej. Wszystkie wejścia do pomieszczeń mają odpowiednią szerokość, brak stopni i wysokich progów. Przed i za drzwiami sal zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową dla wózka.
Niestety pierwsze piętro budynku nie jest dostępne dla osób nie mogących samodzielnie pokonać schodów. W budynku nie ma windy, podnośnika ani innych rozwiązań umożliwiających dostanie się na pierwsze piętro, na które prowadzą tylko schody.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku. Toaleta damska i męska w budynku, znajdują się na półpiętrze, dostępnym jedynie za pomocą schodów.
Przenośne pętle indukcyjne znajdują się na stanowisku informacji oraz w kasie Galerii.
Słuchawki wyciszające można pobrać na stanowisku informacji.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek ARTzona Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, osiedle Górali 4, Kraków 31-959

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy o nazwie Teatr Ludowy, autobusowe o nazwach Teatr Ludowy oraz Żeromskiego.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking. W najbliższym sąsiedztwie budynku brak miejsca parkingowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
W budynku mieszą się: Galeria, sale warsztatowe oraz muzyczne studio nagrań.
Przy budynku znajduje się ogród, jest on ogrodzony. Można wejść do niego bezpośrednio z budynku lub przez furtkę wejściową od ulicy Ignacego Mościckiego. W ogrodzie brak utwardzonej nawierzchni dla wygodnego przejazdu wózkiem lub z wózkiem.
Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Ignacego Mościckiego.
Wejście zapewnia dostęp bezpośrednio z poziomu chodnika, ma odpowiednią szerokość – możliwość przejazdu wózkiem, brak stopni. Żeby wejść do budynku trzeba pokonać niewielki próg. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek, jest on jednak umieszczony bardzo wysoko.
W holu wejściowym, na parterze jest stanowisko informacji. Na tym poziomie, znajduje się też wejście do Galerii.
Z holu można się dostać na pierwsze piętro. Na piętro, na którym mieści się duża sala widowiskowa, prowadzi pochylnia w górę o dużym nachyleniu. Samodzielne pokonanie jej może być problematyczne dla większości osób poruszających się na wózkach. Dodatkowym utrudnieniem w dostaniu się do sali jest próg w drzwiach. W budynku nie ma windy.
Z holu można dostać się na poziom -1 (przyziemie). Znajdują się tam: muzyczne studio nagrań, sala baletowa, pracownia ceramiczna, pracownia plastyczna oraz pomieszczenia do nauki gry na instrumentach oraz samoobsługowa szatnia. Na ten poziom prowadzi pochylnia w dół o dużym nachyleniu.
Wszystkie wejścia do pomieszczeń mają odpowiednią szerokość, brak stopni.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku. Toaleta damska i męska w budynku, znajdują się na na poziomie -1, dostępnym jedynie za pomocą schodów.
Przenośna pętla indukcyjna znajduje się na stanowisku informacji.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, osiedle Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy i autobusowy o nazwie Miśnieńska.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking. W najbliższym sąsiedztwie budynku brak miejsca parkingowego dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
W budynku mieszczą się: Biblioteka, sala widowiskowa, sale warsztatowe, Galeria oraz patio.
Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Wawelskiej.
Biblioteka posiada dodatkowe wejście od strony ulicy Nagłowockiej.
Budynek znajduje się na wzniesieniu. By dostać się pod wejście do Ośrodka, można skorzystać ze schodów, lub łagodnie nachylonych chodników znajdujących się od strony ulicy Wawelskiej. Obydwa chodniki nie powinny stanowić utrudnienia dla większości osób poruszających się na wózkach, z wózkami oraz z pomocami ortopedycznymi.
Wejście zapewnia dostęp do budynku dla wszystkich użytkowników (brak stopni, wysokich progów), ale pewnym utrudnieniem może być dość strome nachylenie – najazd w strefie wejścia. Drzwi wejściowe o odpowiedniej szerokości nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga znacznej siły.
W holu wejściowym, na parterze jest stanowisko informacji. Na tym poziomie, znajduje się też Galeria, samoobsługowa szatnia, biura oraz wejście na patio.
Z holu można się dostać na pierwsze piętro. Na piętro, na którym mieszczą się dwie sale widowiskowe, prowadzą schody.
Z holu można dostać się na poziom -1 (niski parter). Znajdują się tam: Biblioteka, pracownia plastyczna oraz sala muzyczna i warsztatowa. Drzwi do sal warsztatowych mogę być za wąskie dla osób poruszających się na wózku. Na ten poziom prowadzą schody w dół.
Alternatywą dla schodów jest podnośnik przyschodowy, który jest obsługiwany samodzielnie przez użytkownika/użytkowniczkę lub przez osoby pracujące w Ośrodku. Podnośnik łączy wszystkie poziomy budynku. W budynku nie ma windy.
Oba wejścia do Biblioteki, te z zewnątrz i wewnątrz budynku, mają odpowiednią szerokość.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku. Toaleta damska i męska w budynku, również usytuowane są na parterze.
Przenośna pętla indukcyjna znajduje się na stanowisku informacji.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.