fbpx

dr Jarosław Klaś nowym dyrektorem Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Na zdj. dr Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Dr Jarosław Klaś, kulturoznawca, badacz, animator i menadżer kultury, z początkiem października 2022 roku objął funkcję Dyrektora Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Przypomnijmy, że Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił konkurs na to stanowisko w grudniu 2021 roku, a komisja konkursowa przesłuchała dwoje kandydatów. Poparcie dla Jarosława Klasia było jednogłośne. Magistrat w swoim komunikacie prasowym poinformował, że „w ocenie komisji konkursowej zaproponowany przez nowego dyrektora plan rozwoju instytucji gwarantuje ośrodkowi prawidłowe i dynamiczne funkcjonowanie oraz rozwój.” (www.krakow.pl)

Jarosław Klaś jest doktorem w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński, 2021). Tematem Jego pracy doktorskiej było „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”, za którą otrzymał nagrodę w XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego. Z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida związany jest od 2014 roku, gdzie w latach 2018-2019 był inicjatorem i kierownikiem Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, a następnie kierownikiem Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (2020-2022). Z powodzeniem zrealizował tu wiele projektów, eksponujących znajomość dziedzictwa kulturowego Nowej Huty i jej krajobrazu kulturowego, a wśród nich: „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019) oraz – wspólnie z Elżbietą Urbańską-Kłapą – „Nowa Huta od NATURY strony” (2020). Jest członkiem Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK, Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU oraz Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zakres tematyczny: animacja kultury, zarządzanie projektami i pisanie projektów, ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim, metody badawcze w zarządzaniu, promocja kultury lokalnej, innowacje w kulturze). Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

Będziemy dążyć do tego, aby Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida był aktywnym uczestnikiem procesów związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nowej Huty, wspierając w tych działaniach miasto Kraków. Chcemy tworzyć przestrzeń spotkań w sensie dosłownym i symbolicznym, będąc prawdziwym centrum życia lokalnej społeczności, rozwijać naszą ofertę dla odbiorców indywidualnych i grup zorganizowanych w oparciu o elementy edukacji medialnej, kulturowej oraz w zakresie różnorodności i wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych, z małymi dziećmi, przedstawicieli różnych mniejszości (w tym językowych), wzmacniając wspólnotowość i podmiotowość mieszkańców. Rozszerzana będzie działalność na rzecz kadr kultury oraz wydawnicza i filmowa. Ważna też będzie zielona transformacja Ośrodka, prowadzona zgodnie z wyzwaniami współczesności i wobec kryzysu klimatycznego – opowiada o niektórych planach dr Jarosław Klaś, dyrektor.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, instytucja Miasta Krakowa, prowadzi działalność w trzech lokalizacjach: os. Górali 5 (Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa z Pracownią Animacji Ekologicznej, Galeria Huta Sztuki, Biblioteka Główna, Kino Studyjne Sfinks, które jest producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej), os. Górali 4 (Klub ARTzona z Pracownią Wolontariatu i Pracownią Praktyk Edukacyjnych i Rozwojowych – Przestrzeń Inspiracji) oraz os. Złotego Wieku 14 (Klub Kuźnia z Biblioteką).

„Autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie”: [LINK DO POBRANIA]

Na zdj. dr Jarosław Klaś, dyrektor. Fot. Katarzyna Dróżdż / Pracownia KADR

AktualnościAktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.