fbpx
Na pierwszym planie napis: Zgłoś osobę pracującą lub działającą na rzecz młodzieży do nagrody imienia Antoniego Weyssenhoffa. W tle statuetka z podobizną patrona. Niebieskie tło, biała ramka. Więcej informacji we wpisie.

Nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic czy młodzieżowych domów kultury – osoby pracujące z młodzieżą i dla młodzieży mogą zostać laureatami Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Rozpoczął się etap zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu realizowanego w ramach miejskiego programu Młody Kraków.

Laureatami wyróżnienia mogą zostać przedstawiciele różnych środowisk, m.in. szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich czy pozarządowych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Znacie osoby, których działalność warto nagrodzić i pokazać? – zgłoście ich kandydatury do „Diamentowego Weyssenhoffa” (za całokształt pracy z młodzieżą) lub „Złotego Weyssenhoffa” (za realizację wybitnego działania na rzecz młodzieży w poprzednim roku kalendarzowym).

Nagroda została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. To forma uhonorowania tych, którzy inspirują młodych ludzi, wspierają ich, budują relacje, towarzyszą we wzrastaniu i dają dobry przykład.

Młodzi ludzie sami wskazują, kto ich inspiruje

Kandydata do nagrody mogą zgłosić minimum trzyosobowe grupy osób w wieku 13-26 lat. Aby zgłosić kandydata, do 28 kwietnia należy wypełnić i przesłać formularz wraz z zebranymi podpisami poparcia dla wskazanej kandydatury od co najmniej 30 osób w wieku 13-26 lat. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: [LINK DO STRONY].

Ostatecznego wyboru laureatów nagrody dokona kapituła powołana przez prezydenta Krakowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa i Rady Miasta, członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa oraz przedstawiciel rodziny Weyssenhoffów.

Patron nagrody

Patronem nagrody jest Antonii Weyssenhoff (1947-2010) – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

W tym roku organizowana jest już trzecia edycja przedsięwzięcia. Laureatem ubiegłorocznej został nauczyciel Kamil Cyganik. Rok wcześniej, w pierwszej edycji, Nagrodę Diamentowego Weyssenhoffa otrzymał pedagog i socjoterapeuta Maciej Skoczołek, Złotym Weyssenhoffem został nagrodzony trener Dawid Ostręga, a wyróżnienie otrzymał Zbigniew Sabiński, emerytowany dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, który całe swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą.

Aktualności miejskieStrona główna

Komentarze są wyłączone.