fbpx

Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy / Pracowniczka gospodarcza

Grafika dot. rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego / pracowniczki gospodarczej.

Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik gospodarczy / Pracowniczka gospodarcza
Nr ref. OKN/7/2022

 1. Wymagania formalne / niezbędne:
  – wykształcenie co najmniej podstawowe;
  – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zaproponowanym stanowisku;
  – dyspozycyjność.
 2. Oczekiwania:
  – punktualność;
  – pracowitość;
  – sumienność;
  – samodzielność;
  – dobra organizacja pracy.
 3. Zakres obowiązków:
  – Utrzymanie porządku i czystości w obiekcie określonym przez Dyrekcję Ośrodka lub kierownictwo Administracji Ośrodka (Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida: Placówka Centralna – os. Górali 5, Klub ARTzona – os. Górali 4, Klub Kuźnia – os. Złotego Wieku 14)
  – Otwieranie i zamykanie wskazanego obiektu;
  – Sprawdzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia i imprezy pod kątem porządku oraz ocena stanu wyposażenia;
  – Codzienne, staranne sprzątanie podłóg (zamiatanie, odkurzanie, mycie, ścieranie kurzy z mebli, parapetów itp.);
  – Mycie luster, okresowe czyszczenie wykładzin, mycie ścian, pastowanie podłóg;
  – Wynoszenie śmieci;
  – Okresowe mycie okien co najmniej dwa razy do roku;
  – Utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych i zaplecza kuchennego;
  – Pranie, suszenie i prasowanie ręczników, ścierek, obrusów i innych artykułów drobnego wyposażenia.
  – Przygotowanie pomieszczeń, posprzątanie sal, ustawienie stołów i krzeseł wg otrzymanych wskazówek na imprezy organizowane w Ośrodku oraz sprzątanie po imprezach;
  – Podlewanie roślin, ich pielęgnacja i okresowe przesadzanie;
  – Dozorowanie stałego i ruchomego majątku Ośrodka znajdującego się w obiekcie powierzonym do utrzymania czystości i porządku;
  – Czuwanie nad porządkiem i spokojem uczestników zajęć i pracowników w trakcie pracy na powierzonym obiekcie;
  – Zgłaszanie przełożonym spostrzeżonych awarii sieci elektrycznej i CO oraz usterek technicznych;
  – W razie potrzeby pełnienie obowiązków portiera;
  – Realizowanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 4. Oferujemy:
  – wymiar czasu pracy: 1 etat; ruchomy podstawowy czas pracy;
  – rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony;
  – miejsce pracy: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida: Placówka Centralna – os. Górali 5, Klub ARTzona – os. Górali 4, Klub Kuźnia – os. Złotego Wieku 14;
  – wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie;
  – nagrody roczne (tzw. „trzynastka”);
  – dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 25%);
  – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym dofinansowanie do wczasów i kolonii);
  – możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej;
  – elastyczne godziny pracy (praca w godzinach dopołudniowych, popołudniowych);
  – udział w interesujących przedsięwzięciach;
  – przyjazna atmosfera w zespole;
  – stabilne zatrudnienie.
 5. Wymagane dokumenty:
  – CV wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  – CV do 24 października 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: kadry@okn.edu.pl w tytule wiadomości wpisując:

Nabór na stanowisko: Pracownik gospodarczy / Pracowniczka gospodarcza

 1. Przebieg rekrutacji
  – pierwszy etap: weryfikacja nadesłanych ofert – zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty; wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,
  – drugi etap: wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatkami / kandydatami, wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru,
  – trzeci etap: rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatkami / kandydatami,
  – informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
  – zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru oraz niewybrania żadnej z kandydatek / żadnego z kandydatów.

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.okn.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/2062-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida danych osobowych.

AktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.