fbpx
Rysunkowy czarnobiały wizerunek Cypriana Norwida z przymrużonym okiem i uśmiechem. Trzyma białą planszę z napisem "Norwid dostępny" symbolami niepełnosprawności.

NORWID – DOSTĘPNY! – projekt zakłada poprawę dostępności oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami (zwłaszcza w zakresie ruchu i widzenia) we wszystkich trzech lokalizacjach i różnych obszarach działalności Ośrodka – na bazie przeprowadzonej wstępnej diagnozy, we współpracy z potencjalnymi i stałymi uczestnikami oferty oraz środowiskami specjalistów w temacie. W ramach projektu przewidziano:

  • pięć szkoleń dla wszystkich pracowników instytucji oraz samoocenę dostępności jej oferty i zasobów (obszary: widzenie, słyszenie, poruszanie się, rozumienie, czucie);
  • likwidację wybranych, zdiagnozowanych barier w dostępności instytucji, w tym poprawa dostępności architektonicznej (np. montaż poręczy, likwidacja progów), dostępna strona internetowa, specjalistyczne wyposażenie do bibliotek (czytniki e-booków, audiobooki, lupy elektroniczne), kina (drugi w Krakowie system do audiodeskrypcji i audionapisów w Kinie Studyjnym Sfinks) i galerii (tablety z audiodeskrypcją zbiorów i oprowadzaniem w Polskim Języku Migowym), udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidzących (np. ścieżki naprowadzające, tyflografiki);
  • testowanie dostępności oferty w ramach bieżącej działalności i ewaluacja z uczestnikami, kadrą i partnerami.

 

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza rozwój Edukacja. Flaga Rzeczpospolita Polska. Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Strona główna

Komentarze są wyłączone.