fbpx

ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont


Etap I

Modernizacja i remont wnętrza budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2013 r. dofinansowane zostały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych. Głównym celem była rewitalizacja zaniedbanej i z tego powodu niewykorzystanej w pełni przestrzeni budynku pn. ARTzona (wnętrze budynku) i przystosowanie jej do prowadzenia nowoczesnej działalności artystycznej i społecznej. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z przekształceniem obecnego pomieszczenia szatniowego w edukacyjną galerię-pracownię. Prace objęły także wymianę posadzki, stolarki drzwiowej, instalacji wewnętrznej i oświetlenia w foyer budynku oraz odświeżenie ścian i powierzchni sufitowej, wymianę instalacji wewnętrznej i parkietu w sali tanecznej, jak i stworzenie nowej szatni. Dzięki dotacji zakupiono wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: pianino akustyczne do galerii-pracowni oraz krzesła i stoły.

Wartość zadania inwestycyjnego: 398.303,22 zł., z czego 200 000 zł z dotacji MKiDN. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków, Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Etap II

II etap modernizacji i remontu budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2014 r. dofinansowany został w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych i dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków. Zadaniem była kontynuacja prac rozpoczętych w 2013 r. W 2014 r. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z hydroizolacją fundamentów budynku ARTzony, modernizacją ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych, pokoi instruktorów, studia filmowego oraz małej sali taneczno-koncertowej. Ponadto dotacja przeznaczona została na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej: sprzęt do studia filmowego i meble do pokojów instruktorów.

Wartość zadania inwestycyjnego: 452 954 zł, z czego 150 000 zł z dotacji MKiDN. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków oraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

Etap III

W ramach III etapu odnowy budynku ARTzona w 2015 r. podjęte zostały działania dotyczące remontu elewacji oraz przystosowania pomieszczeń do działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury, przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

Etap końcowy

„ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont – etap końcowy” to zadanie kontynuujące działania przyczyniające się do pełnej rewitalizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida mieszczącego się w Krakowie na os. Górali 4. ARTzona to otwarta przestrzeń dla działań społecznych i artystycznych tworzona od 2011 r., modernizowana dzięki dotacjom MKiDN w 2013, 2014 i 2015 r. W projekcie na 2016 r., kończącym odnowę przestrzeni, zrealizowane zostały następujące prace: prace modernizacyjne dotyczące przyziemia i jego adaptacji do prowadzenia działalności kulturalnej (pracownia plastyczna, ceramiczna, pomieszczenie sanitarne), zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: wyposażenie pracowni plastycznej, ceramicznej, zakup mebli do wyżej wymienionych pracowni i dużej sali tanecznej.

Etap końcowy cz. 2

„ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont – etap końcowy cz. 2″ to zadanie kontynuujące działania przyczyniające się do odnowy budynku Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4 dotyczące adaptacji i przystosowania pomieszczeń do działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Infrastruktura domów kultury 2017 przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

Szczegółowe informacje: Małgorzata Hajto, ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków, tel. +48 12 644 38 98

Projekty

Komentarze są wyłączone.