fbpx

Kreatywna Nowa Huta 2014


Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida od maja do listopada 2014 r. Dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Jego wdrażanie podzielone było na dwie części. W ramach części pierwszej (maj – czerwiec 2014 r.) opracowano diagnozę potrzeb mieszkańców 5 dzielnic nowohuckich w obszarze szeroko rozumianej kultury, przeprowadzono serię warsztatów kreatywnych i konsultacje społeczne pomysłów na inicjatywy społeczno-kulturalne zgłoszone przez nowohucian. Ta część zakończona została otwartym konkursem, do którego zgłoszono w sumie 16 niezależnych, niezwykle ciekawych i różnorodnych inicjatyw, z których 5-osobowe jury wybrało 5 do realizacji w 2. części projektu KREATYWNA NOWA HUTA. Były to: proekologiczna „Kartonowa Nowa Huta”, kulturoznawcza „Roztańczona Kula Ziemska”, rodzinna „Zagadkowa Familiada Nowohucka”, tożsamościowe „Zjednoczone Spojrzenie – Kolaż Nowohucki” i w innowacyjny sposób promujący kreowanie przestrzeni publicznej „Tymczasowy Plac Zabaw w Parku Ratuszowym”.

TYMCZASOWY PLAC ZABAW W PARKU RATUSZOWYM

Pomysłodawcy: Iza Kubiak-Daraż, Michał Urbański, Anna Ratecka, Paweł Daraż

Inicjatywa polegała na zaplanowaniu i przeprowadzeniu wraz z mieszkańcami (rodzicami, opiekunami i dziećmi) warsztatów mających na celu stworzenie tymczasowej przestrzeni do zabaw w Parku Ratuszowym. Podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych wiosną 2014 r. na terenie parku zgłoszono postulat, że obecnie brakuje w nim miejsca przystosowanego do rekreacji dzieci i ich opiekunów. Stąd powstał pomysł na stworzenie tymczasowego placu zabaw, który mógłby powstać z wykorzystaniem prostych narzędzi oraz metody partycypacyjnej, w toku warsztatów dla dzieci i rodziców.

ROZTAŃCZONA KULA ZIEMSKA

Pomysłodawczyni: Anna Cyganik-Idęć

Cykl 10 warsztatów skierowanych do dzieci w wieku 6-11 lat, poświęcony nauce tańców tradycyjnych, połączony z elementami wiedzy geograficznej, wiedzy na temat kultur świata oraz tworzenia elementów strojów i rekwizytów do tańca. Na zakończenie warsztatów został zorganizowany finał z udziałem uczestników zajęć, ich rodziców i opiekunów, dziadków, nauczycieli, pozostałych uczestników projektu KREATYWNA NOWA HUTA oraz specjalnie zaproszonych gości – Fundacji Nowe Centrum.

KARTONOWA NOWA HUTA

Pomysłodawczynie: Paulina Maciaszek, Magdalena Rezner, Małgorzata Zając, Angelika Kowalczyk

Pięć warsztatów artystycznych, podczas których wykorzystano karton jako nośnik do kreatywnych działań (warsztaty z udziałem m.in. seniorów, rowerzystów, muzyków).

Otwarte spotkanie finałowe WIELKIE ŚWIĘTO KARTONU odbyło się w najważniejszym i najczęściej uczęszczanym punkcie Nowej Huty, czyli Alei Róż i Placu Centralnym im. R. Reagana. W jego programie znalazły się: prezentacja prac grup warsztatowych, zajęcia artystyczne dla mieszkańców Nowej Huty, zabawy podwórkowe z dawnych lat oraz atrakcje animacyjne, „Kartonowe Osiedle” – uczestnicy wydarzenia wspólnie malowali przygotowane kartonowe bloki, tworząc obraz osiedla marzeń, „4 do Huty” – happening, kartonowy tramwaj naturalnych rozmiarów został ozdobiony przez uczestników finału i uzupełniany odpowiedziami na pytania dotyczące potrzeb mieszkańców Nowej Huty.

ZAGADKOWA FAMILIADA NOWOHUCKA

Pomysłodawcy: Blogerzy Rekomendacji 39, Jolanta Pytel, Staszek Banaś, Zespół U-Lotki

Dwudniowy festiwal, na który złożyły się: gra rodzinna przygotowana w oparciu o popularną wśród młodzieży serię literacką „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” z udziałem tłumaczki Barbary Gawryluk, debata oxfordzka poświęcona różnym modelom wychowania oraz spektakl teatralny pt. „Klocki Janusza Korczaka” w Teatrze Ludowym (teatralna interpretacja poglądów na zmianę społecznego modelu wychowania dziecka na przykładzie „Króla Maciusia I” J. Korczaka).

Celem przedsięwzięcia było zgromadzenie społeczności lokalnej Nowej Huty wokół tematu „emancypacja dziecka” i otwarta dyskusja o tym, jak wiele zmieniło się w nowohuckim modelu rodziny, na co kładło się nacisk w wychowaniu dawniej, a co jest ważne dla rodziców teraz.

ZJEDNOCZONE SPOJRZENIE – KOLAŻ NOWOHUCKI

Pomysłodawczyni: Anna Mazela

Cykl pięciu warsztatów prowadzonych przez pomysłodawczynię Annę Mazelę i nowohuckiego fotografa, Adama Gryczyńskiego przy wsparciu Agnieszki Łukaszewskiej z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na które uczestnicy przynieśli wykonane przez siebie oraz znalezione w prywatnych albumach fotografie dzielnicy.

Zadaniem uczestników było wypracowanie wspólnego wyobrażenia Nowej Huty i wyrażenie go w kolażu. W ten sposób spotkały się spojrzenia osób starszych i młodszych, dawne i nowe poglądy, historia ze współczesnością, przestrzeń publiczna z przestrzenią prywatną, rodzinną.

Finalne spotkanie, polegało na ostatecznym połączeniu sił i wszystkich zdjęć w jeden obraz, który stanie się scenografią dla działań artystycznych prowadzonych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida oraz partnerów lokalnych.

Zespół projektu Kreatywna Nowa Huta 2014:

Koordynator projektu:
Małgorzata Hajto

Opieka merytoryczna i organizacyjna:
Katarzyna Szczęśniak, Dorota Orczewska, Katarzyna Danecka-Zapała, Maciej Kasprzyk

Podziękowania za pomoc przy realizacji projektu:
Agnieszka Łukaszewska, Anna Woźniak, Adam Gryczyński, Adam Radosz, Aleksander Hordziej, wolontariusze Fundacji Nowe Centrum

Projekty

Komentarze są wyłączone.