fbpx

„TRACES – ŚLADY” – wystawa Patrycji Styrny

Logotyp Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

17 kwietnia – 30 maja 2019 r.
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Wernisaż wystawy: 17 kwietnia 2019 r., godz. 18.00. Wstęp wolny.

Projekt „TRACES – ŚLADY” – twórczość jako proces w uwolnieniu emocji, dzieło jako charakterystyka i odzwierciedlenie naszego ja.

Projekt dotyczy m.in. wykorzystania techniki fotografii bez użycia aparatu w arteterapii, z wykorzystaniem fotogramu i chemigramu i jest częścią pracy doktorskiej ”Dzieło jako doświadczenie siebie w procesie twórczym i arteterapii”, której promotorem jest prof. Zbigniew Bajek, kierownik Katedry Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Tworzony cykl autoportretów składa się z odbić części ciała, twarzy, dłoni oraz całej postaci na papierze światłoczułym oraz przedmiotów osobistych, należących do biorących udział osób w warsztatach. Powstałe prace mają być pewnego rodzajem zapisem śladu naszego istnienia, emanacją emocji, a także mają mieć charakter i działanie arteterapeutyczne. Warsztaty oraz wykonane dzieła, mają ukazać wpływ sztuki i procesu twórczego na poprawę samopoczucia człowieka. W szczególności mają być wykorzystane w pracy z pacjentami zmagającymi się z chorobą onkologiczną.

Poprzez dzieło, które wytworzymy, możemy dostrzec w nim siebie, na ile staje się ono naszym odbiciem. Czy może ono być pomocnym medium w odkrywaniu siebie, swoich warstw, czasem ukrytych? Na to chciałabym spojrzeć poprzez wybrane medium fotogramu. Możliwości przetworzenia dzieła jakie daje również ta technika, stworzenia kolażu, pewnej historii, odbijania na papierze światłoczułym ciała, przedmiotów, które do nas należą. Może zetknięcie ciała z papierem i ukazania czyjegoś świata również poprzez odbicie jego osobistych przedmiotów, działanie światła, dotyk materii do materii, a w efekcie ukazanie efemeryczności, to nowe doświadczenie dla kogoś, kto chciałby zajrzeć w głąb siebie lub zobaczyć się w całkiem nowej odsłonie. Uchwytność chwili, bytu, nie tylko spojrzenie poprzez sam obiektyw, ale samo „doświadczenie siebie”, autoportret dosłowny. Gdy możemy się objawić jako istota trochę efemeryczna, bo przecież w istocie również takimi jesteśmy. Z naszymi emocjami, całym światem wewnętrznych przeżyć, naszą esencją, duszą , niemierzalni, ulotni.

Odbite dłonie są portretem autora, z drugiej modelem człowieka w ogóle, jednostki ludzkiej istniejącej i stapiającej się w porządku kosmiczno – sakralnym, w jedni wszechświata. To mistyczny charakter fotografii, która rodząc się w pozytywistycznej epoce kultu techniki, od początku kierowała uwagę społeczną w stronę technicznych aspektów, pozostawiając magię powstawania obrazu w sferze zainteresowań nielicznych jednostek. Gest fizyczny wykorzystujący działanie światła i działanie środków foto chemicznych, utrwalacza i wywoływacza, staje się śladem ekspresji duchowej – radosnym aktem twórczym. Doświadczenie z chemigramem, gdzie ciało łączy się z wywoływaczem i daje efekty jak w malarstwie informel, gdzie każda praca jest monotypią, jedynym zapisem jedynej chwili, niepowtarzalnym. Prace są zewnętrznym ujawieniem podświadomości i zaprzeczeniem obiektywizmu w fotografii. Taka możliwość odbicia na papierze, położenia na nim dłoni, twarzy, włosów, zostawienia swojego śladu poprzez stworzenie z tego obrazu i ukazania, tego co nas charakteryzuje, to dobry sposób na odnalezienie siebie. To nowe doświadczenie, spojrzenie, warte spróbowania jeśli chodzi o użycie tej techniki na polu Arteterapii. Sztuka służy rozwojowi, w tym znaczeniu chciałabym aby była medium i polem do tworzenia nowych znaczeń, możliwości, także w odkrywaniu siebie, poprawie samopoczucia człowieka na wielu płaszczyznach. Wykonane dzieła i doznawane przeżycia dla biorących udział w takich zajęciach mają za zadanie rozszerzać świadomość. Istotą tych działań ma być uzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli nad rzeczywistością, dystansowanie się, autoobserwacja i samopoznanie.

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, b.solecka@okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid

Sektor Sztuki

Komentarze są wyłączone.