fbpx

CŁO
Dzisiejsza zachodnia i północna granica Nowej Huty pokrywa się prawie dokładnie z granicą pomiędzy Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Austro-Węgierskim. Na tym terenie były dwa przejścia graniczne, jedno z nich znajdowało się w Cle. Pierwsze wzmianki o Cle pochodzą z XV w., kiedy znajdowała się tutaj komora celna, gdzie pobierano opłaty drogowe. W XIX w., kiedy Rzeczpospolita Krakowska została włączona w Cesarstwo Austro-Węgierskie, granica podzieliła ziemie ludzi, którzy mieszkali na terenach przygranicznych, w wyniku czego część pola mieli w Imperium Rosyjskim, a część w zaborze austro-węgierskim. Sytuacja ta sprawiła, że wydawano specjalne stałe przepustki do częstego przekraczania granicy. Wykorzystywano je do przemycania broni, bibuły oraz ludzi. O tym wszystkim opowiada Maciej Miezian.

MUZEUM CYSTERSÓW
W Klasztorze w Mogile powstaje Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów. Prace nad realizacją projektu trwały cztery lata. Wymagały współpracy archeologów, architektów, projektantów i konserwatorów dzieł sztuki. Na ten cel zaadaptowano całą południową część klasztoru, udostępniając ją zwiedzającym. Oprócz prezentacji cennych eksponatów, w tym przechowywanych od XIII w. starodruków i dokumentów, muzeum będzie prowadziło działalność edukacyjną i kulturalną. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli zwiedzającym na interaktywne poznawanie cysterskiego życia w średniowieczu i kolejnych wiekach.
Opowiadają o tym architekt Anna Bojęś-Białasik i O. Mateusz z Opactwa Cystersów.

realizacja: Robert Musiałek

Nowohucka Kronika Filmowa

Komentarze są wyłączone.