fbpx

NKF nr 560 – XI 2018

AKORDEONISTA
Wspomnienia Stanisława Gawła – nowohuckiego akordeonisty. Grać zaczął, kiedy Nowej Huty jeszcze nie było. Kiedy powstał pierwszy ośrodek kultury, stworzono zespół akordeonistów. Do dzisiaj Pan Stanisław wspomina piękne białe instrumenty, które im kupiono. Oprócz tego, założył również – wraz z braćmi – własny zespół muzyczny.

MEKSYK
Kazimierz Kubrak i Agnieszka Łoś idą śladami miejsc zamieszkania pierwszych budowniczych Nowej Huty, czyli przez słynny (albo osławiony!) Meksyk. Kiedyś stał tu zespół 38 baraków drewnianych i 4 murowanych. W szczytowym momencie mieszkało tu 4000 osób. Miejsce cieszyło się złą sławą – ze względu na ogromny ścisk, złe warunki i liczne ekscesy. Stąd nadana przez samych mieszkańców nazwa? Dziś w tym miejscu pozostały tylko resztki murowanych baraków – wraz z zachowanym oryginalnym napisem: Bl. 44. Obecny właściciel oprowadza Pana Kazimierza i Agnieszkę po części zachowanych wnętrz – korytarzu, pozostałościach pomieszczeń mieszkalnych i toalet.

realizacja: Krzysztof Ridan

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.