fbpx

Wracamy do początków – jak powstawał Klub Kuźnia

Fragment zdjęcia archiwalnego z 1974 roku. Trzech młodych mężczyzn bawi się na imprezie. Są uśmiechnięci i trzymają w dłoniach szklanki, prawdopodobnie z alkoholem. Zdjęcie czarno-białe.

Historia Klubu Kuźnia zaczęła się w połowie 1973 r., kiedy w Mistrzejowicach na os. Złotego Wieku 14 wybudowano pawilon handlowo-usługowy. Część budynku została przekazana na działalność kulturalną przez Spółdzielnię Mieszkaniową Hutnik Zakładowemu Domowi Kultury Huty im. Lenina, który był w tym czasie największą w Nowej Hucie instytucją kultury z ośmioma klubami i siecią bibliotek.

W grudniu 1973 r. zostały wyznaczone główne kierunki działalności kulturalno-oświatowej: Kuźnia ma służyć pracownikom Huty i ich rodzinom bezpośrednio w miejscu zamieszkania. A jej podstawowym celem działania będzie kształtowanie człowieka aktywnego we współtworzeniu kultury i sztuki – pełnowartościowego pod względem spełniania rozmaitych zadań w pracy zawodowej i życiu rodzinnym. Oktawian Hutnicki, w: Głos Nowej Huty 1973.09.29, nr 39-5/5

Kierownikiem nowej placówki została animatorka kultury Danuta Szymońska, której prezes SM Hutnik uroczyście przekazał symboliczne kowadełko i klucze z życzeniami pomyślności i sukcesów. Kuźnia otrzymała na wyposażenie 1 mln złotych oraz etat portiera jako zaczątek przyszłej kadry. Klub z powodu braków na rynku powoli urządzano i wyposażano w niezbędne meble, aparaturę i oświetlenie. Zakupiono także stół bilardowy, jedyny w tej części Krakowa. Swoistą próbą generalną klubu był Sylwester 1973/74. Na balu zgromadzili się przyjaciele, znajomi oraz liczne grono sąsiadów Kuźni. Była to udana promocja placówki.

Oficjalne otwarcie Klubu Kuźnia odbyło się na początku 1974 r.. Pierwsza impreza  pn. „Mistrzejowice show” – wieczór z piosenką, muzyką i humorem w wykonaniu aktorów Andrzeja Skwarczyńskiego i Krzysztofa Litwina oraz zagranicznych studentów krakowskich uczelni, zgromadziła wielu gości.

Tak „Mistrzejowice show” opisano w Głosie Nowej Huty: W sumie była to przyjemna i dobra zabawa. Należy dodać – rzadka i bardzo tu potrzebna. Klub Kuźnia ZDK Huty im. Lenina w osiedlu Złotego Wieku jest bowiem jedyną placówką kulturalną w ośrodku kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców i pragnie on zaspokoić gusty, a także umiejętnie je kształtować wśród wszystkich w wieku 6-68 lat. Takie ambicje ma kierownictwo klubu. Henryka Rosiek, w: Głos Nowej Huty 1974.01.19, nr 3-3/4

Klub  Kuźnia był od początku wielofunkcyjną placówką kultury, której program skierowany był do społeczności Mistrzejowic. Wraz z otwarciem klubu działalność rozpoczęła Biblioteka i profesjonalna Galeria m z wiodącym cyklem wystawienniczym zatytułowanym „Z mistrzejowickich pracowni”. Od 1976 r. działały dwa Dyskusyjne Kluby Filmowe, powstawały zespoły artystyczne, jak założony w 1978 r. przez małżeństwo Halinę i  Jerzego  Ridanów słynny „Teatrzyk dziecięcy ABC”, a także pracownie i sekcje zainteresowań: fotograficzna, muzyczna, plastyczna, brydżowa, taneczna i inne.

Podziękowania za informacje dla Danuty Szymońskiej i Wiesławy Wykurz.

Aktualności

Komentarze są wyłączone.