fbpx

Brzechwałki 2019 / Regulamin

XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych
Brzechwałki 2019

XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki 2019 ma na celu prezentację osiągnięć i umiejętności artystycznych dzieci, pobudzenie aktywności i wrażliwości, rozwijanie wyobraźni oraz popularyzowanie utworów literackich, autorstwa zarówno klasyków literatury dziecięcej, jak i pisarzy współczesnych oraz autorskich tekstów pedagogów.

Regulamin

1. XXII Przegląd Twórczości Artystycznej Grup Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki ma charakter konkursowy.

2. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 4-6 lat oraz rodzice i opiekunowie.

3. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły, koła teatralne oraz teatrzyki rodzinne.
Jurorzy oceniać będą:
– ogólny wyraz artystyczny
– dobór repertuaru
– adaptację sceniczną
– kulturę słowa
– choreografię
– umuzykalnienie
– zaangażowanie uczestników we współtworzenie prezentacji scenicznej.

4. Maksymalny czas występu wynosi 15 minut. Prosimy o nie przekraczanie regulaminowego czasu występu.

6. Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

7. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesłać za pomocą formularza online.

8. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników dostępne są na stronie www.kuznia.edu.pl

9. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 maja 2019 r. o godz. 15:00. O godzinie rozpoczęcia i zakończenia Przeglądu Organizator poinformuje po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i ustaleniu ramowego programu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do skontaktowania się z organizatorami imprezy w terminie 16-17 maja 2019 r. do godz. 15.00 w celu potwierdzenia uczestnictwa w przeglądzie.
W przypadku braku kontaktu z organizatorem w w/w terminie zgłoszenie zostanie anulowane.

11. Prezentacje będą się odbywać 22 maja 2019 r. od godziny 19:30 w Klubie Kuźnia.

12. Przedszkola oraz osoby zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków, NIP: 675-10-00-328 dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Przeglądu Twórczości Artystycznej Grup  Przedszkolnych i Teatrzyków Rodzinnych Brzechwałki 2019.

13. Przedszkola lub osoby zgłaszające zespoły prosimy o dostarczenie wypełnionego załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczących w Przeglądzie dzieci, który jest dostępny tutaj.

14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

SPONSORZY:

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.