fbpx

Konkurs plastyczny na Wielkanocną Kartkę Świąteczną

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Konkurs plastyczny na Wielkanocną Kartkę Świąteczną

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci do 14. roku życia, a także grupy z przedszkoli, szkół, klubów, domów kultury. Prace można składać na portierni w Klubie Kuźnia we wtorki i czwartki w godz. od 12:00 do 15:00, w poniedziałki i środy od 15:00 do 18:00 lub przesyłać pocztą do 25.03.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone online 30.03.2021 r. na stronie internetowej oraz na Facebooku Klubu Kuźnia OKN.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
Dzielnica XV Mistrzejowice

 

Regulamin konkursu:

1) Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.

2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)

3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, samodzielność wykonania, estetykę.

4) Każda instytucja może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni maksymalnie do 2. prac.

5) Do konkursu zapraszamy dzieci do lat 14.

6) Prace prosimy składać w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-618 Kraków do 25 marca 2021 r.

7) Kartki należy opatrzyć metryczką:

– imię, nazwisko
– wiek
– numer telefonu, adres, dzielnica

8) Prace prosimy nadsyłać/przynosić w teczkach lub kopertach formatu A4 z dokładnymi danymi uczestnika.

9) Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

10) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone online 30.03.2021 r. na stronie internetowej oraz na Facebooku Klubu Kuźnia OKN.

11) Organizatorzy konkursu nie wysyłają nagród.

12) Biorąc udział w konkursie uczestnicy, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów konkursu nadesłanych kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej.

13) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac!

Ważne: Prosimy o dołączenie do prac wypełnionego załącznika zawierającego zgodę na przetwarzanie danych.
POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Lis, tel. 012 648 08 86, m.lis@kuznia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Klub Kuźnia

Komentarze są wyłączone.