fbpx

„Nowa Huta od NATURY strony” to projekt zrealizowany w 2020 r. w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach przedsięwzięcia odbyły się cztery spacery tematyczne po Łąkach Nowohuckich oraz siedem wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy, podczas których prezentowane były wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń podwórek i osiedli, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te miały wymiar edukacyjny, jednak nie tylko prezentowały wartości każdego z wymienionych obszarów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpowiedzialnie z nich korzystać dla dobra przyrody i człowieka. Zwieńczeniem projektu było wydanie elektronicznej publikacji podsumowującej.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Publikacja:

Zwykło się mawiać, że Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na zdjęcie satelitarne miasta, wydaje się, że nie jest to tylko pusty slogan. Zieleń zdaje się dominować nad przestrzenią przekształcaną przez człowieka w ciągu wieków, szczególnie zaś w ostatnich kilkudziesięciu latach. Całe założenie Nowej Huty tworzy unikatowy krajobraz kulturowy, będący twórczym połączeniem działalności człowieka i sił natury. Jest coś paradoksalnego w tym, że w pobliżu kombinatu metalurgicznego, który przyczyniał się do katastrofalnego stanu środowiska naturalnego w Krakowie i okolicach, przyroda rozwinęła się tak bujnie i reprezentuje ogromną różnorodność. Publikacja jest próbą holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest przez zespół autorów w różnych swoich formach na obszarze pięciu tzw. nowohuckich dzielnic Miasta Krakowa. Krzysztof Wielgus opisuje nowohuckie parki i ich genezę w szerokim ujęciu krajobrazowym. Katarzyna Fabijanowska koncentruje się na opisie zieleni nowohuckich podwórek na wybranych przykładach. Idee ogrodów działkowych na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik” analizuje Magdalena Zych. Poprzez nowohuckie nieużytki w okolicach zalewu w Zesławicach prowadzi Kasper Jakubowski. Miejskie lasy, a szczególnie Las Mogilski, jest tematem tekstu Przemysława Szwałki. Marcin Pawlik charakteryzuje zieleń ciągów rzecznych w odniesieniu do jurajskiej Dłubni. W tematykę użytków ekologicznych wprowadza Jakub Kałużny, a wątek w odniesieniu do Łąk Nowohuckich będących także Obszarem Natura 2000 rozwijają Maciej Kozak (w ujęciu botanicznym) i Joanna Kajzer-Bonk (w ujęciu ornitologicznym). Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim i jest zilustrowany fotografiami Katarzyny Ładny i Elżbiety Urbańskiej-Kłapy oraz Kamila Sorockiego, który wykonał je z drona.

Wydanie I

Elżbieta Urbańska-Kłapa, Jarosław Klaś (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, wydanie I, ISBN: 978-83-956419-3-0, 160 stron.

Linki do pobrania publikacji:
– wersja PDF (kliknij tutaj)
– wersja EPUB (kliknij tutaj)

Wydanie I tylko w wersji elektronicznej.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Wydanie I powstało w ramach projektu „Nowa Huta od NATURY strony”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydanie II

Urbańska-Kłapa Elżbieta, Klaś Jarosław (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, wydanie II, ISBN 978-83-956419-6-1, 160 stron.

Wydanie II tylko w wersji drukowanej.

Książka w wersji drukowanej do nabycia m.in. w następujących lokalizacjach (również online):
– Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków)
– Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7, Kraków, www.nowaksiegarnia.pl)
– Główna Księgarnia Naukowa (ul. Podwale 6, Kraków, www.gkn.pl)

Sprzedaż wysyłkowa książki:
Cena: 27,00 zł + koszt wysyłki (W momencie zakupu publikacji, kupujący udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu kupującego).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: nhlab@okn.edu.pl

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.

Wydanie II dofinansowano ze środków Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Nowa Huta

Komentarze są wyłączone.