fbpx

Już prawie rok zmagamy się ze skutkami społecznymi i gospodarczymi pandemii COVID-19. 12 marca 2020 roku ogłoszono w Polsce pierwsze obostrzenia administracyjne w związku z przeciwdziałaniem epidemii. Wprowadzane przy kolejnych falach pandemii restrykcje mocno dotknęły sektor kultury. Równolegle uruchamiane były programy wsparcia na poziomie rządowym i samorządowym.

We współpracy z Państwem, bogatsi o doświadczenia minionego roku, chcielibyśmy określić skalę zmian, jakie zaszły w tym czasie w sektorze kultury, zapytać o najważniejsze – Państwa zdaniem – wyzwania, jakie stoją obecnie przed nami: artystami, twórcami, animatorami i menadżerami, pracownikami sektora kultury, organizatorami wydarzeń (fundacjami, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi, instytucjami kultury, podmiotami branży kreatywnej), odbiorcami oferty wydarzeń kulturalnych i artystycznych, projektów i programów edukacyjnych, wreszcie przed decydentami, politykami, przedstawicielami administracji publicznej. Jak oceniacie Państwo zmiany, które zaszły w procesach komunikacji w kulturze, czy uważacie, że – mimo wszystko – w warunkach pandemii udało się wdrożyć w nasze działania jakieś innowacyjne rozwiązania, które warto rozwijać i pozostawić w programach samorządów lub rządu na przyszłe lata?

Przekazane informacje będą kluczowe w pracach nad projektowaniem działań na kolejne lata, wspieraniu przedstawicieli kultury i branż kreatywnych oraz wzmacnianiu systemu odporności sektora kultury na przyszłe kryzysy (np. klimatyczne, ekonomiczne).

Zapraszamy do udziału w badaniu realizowanym przez Miasto Kraków oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Ankieta ma charakter anonimowy, nie zbieramy żadnych danych mogących w jakikolwiek sposób zidentyfikować uczestników badania.

Link do ankiety dla osób fizycznych – freelancerów i pracowników etatowych: KLIKNIJ TUTAJ

Link do ankiety dla podmiotów (organizacji, instytucji kultury, przedsiębiorstw, w tym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą): KLIKNIJ TUTAJ

Aktualności miejskie

Komentarze są wyłączone.