fbpx

Park Kulturowy w Nowej Hucie…. Na ostatniej prostej


Przepisy uchwały Nr XXIX/757/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego w Nowej Hucie obowiązują od 29 listopada 2020 r. Nowohuckie instytucje, lokalni przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli od tego momentu dodatkowo jeszcze pół roku na dostosowanie się do przyjętych zasad. Termin ten mija 29 maja. Jesteśmy zatem o krok od pełnego funkcjonowania nowych regulacji wprowadzonych na terenie Nowej Huty. Oznacza to również możliwość pełnego egzekwowania prawidłowego stosowania przepisów przez Straż Miejską. Warto jednak zaznaczyć, że w pierwszym okresie, po zakończeniu okresu dostosowawczego, działania Straży Miejskiej ukierunkowane będą przede wszystkim na informowanie i edukację oraz na zmianę myślenia o reklamowaniu swoich usług.

Miasto Kraków również stawia na edukację. Prowadzi stronę internetową www.parkikulturowe.krakow.pl, na której w przystępny sposób wyjaśnia reguły obowiązujące na obszarach objętych ochroną oraz publikuje katalogi „dobrych praktyk”. Prowadzi także bieżące działania informacyjne w social mediach, za pośrednictwem profilu „Parki kulturowe w Krakowie” w serwisie społecznościowym Facebook, jak również specjalną infolinię, działającą w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, pod numerem telefonu 12 616 15 99.

Przypomnijmy, że Rada Miasta Krakowa objęła ten cenny obszar zasadami parku kulturowego, aby chronić dziedzictwo oraz krajobraz kulturowy Nowej Huty, zachować jej unikatowy układ urbanistyczny czy historyczną linię zabudowy. Zastosowane przepisy mają przeciwdziałać dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę oraz ograniczać komercyjne zagospodarowywanie przestrzeni, jako dobra wspólnego lokalnych mieszkańców.

Nowa Huta wyraźnie pięknieje. Wielu właścicieli nowohuckich firm, pomimo niesprzyjających warunków czy trudności finansowych związanych z lockdownem dokonało już koniecznych zmian. Dołączyły do nich także niemal wszystkie placówki samorządowe i instytucje. Wiele szkół, przedszkoli i instytucji kulturalnych już uporządkowało swoje otoczenie – z ogrodzeń zniknęły wypłowiałe banery, niezgodne z przepisami reklamy czy nieestetyczne ogłoszenia. Część przedsiębiorców zmieniła wygląd swoich witryn, korzystając z ogłoszonego przez miasto, a realizowanego przez organizacje pozarządowe programu „Szyldy w Nowej Hucie”, wspierającego lokalnych przedsiębiorców w zakresie projektowania i realizacji estetycznych i przede wszystkim zgodnych z przepisami, tablic reklamowych. Program przynosi efekty, dlatego planujemy kilka edycji tego projektu oraz zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych ten cel. Gorąco zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z możliwości jakie niesie projekt, również w ramach tegorocznej edycji programu „Szyldy w Nowej Hucie”.

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.