fbpx

NOWOHUCIANIE ROKU
Tytuł Nowohucianina Roku 2008, przyznany tradycyjnie przez Głos – Tygodnik Nowohucki, otrzymali wspólnie reżyser Jerzy Ridan i fotografik Adam Gryczyński. Honorowy medal wręczył redaktor naczelny Jan Franczyk podkreślając wkład laureatów w życie kulturalne Nowej Huty oraz szczególne zasługi na polu dokumentowania przeszłości i trudnej historii dzielnicy.
Materiał zawiera również wypowiedzi laureatów.

Ks. PRAŁAT JAN BIELAŃSKI
W trakcie uroczystości wręczenia tytułów Nowohucianin Roku 2008, która miała miejsce w Restauracji Stylowa, Ksiądz Prałat Jan Bielański wystąpił z niespodzianką – odśpiewał napisaną przez siebie pieśń pochwalną na cześć laureatów – Jerzego Ridana i Adama Gryczyńskiego.

z cyklu: MŁODA HUTA – ADAM MIKLASZ
W Klubie "Kombinator" odbyła się promocja debiutanckiej książki Adama Miklasza – "Polska Szkoła Boksu. Powieść emigracyjna". Autor przyznał, że została po części oparta na jego doświadczeniach. Będąc dwukrotnie na pobycie zarobkowym w Anglii, nie mógł nie skorzystać z odkrytej tam kopalni postaci, pomysłów i historii.
W trakcie spotkania odczytano też fragmenty powieści – dla zachęty oczywiście.

realizacja: Marek Nawracaj

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.