fbpx

Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury w Nowej Hucie


W dniach 29 sierpnia – 6 września 2020 r. w Nowej Hucie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury pod hasłem EKSPERYMENT. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – wsparcie merytoryczne i organizacyjne zapewniają Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa i ARTzona.

OSSA 2020 to interdyscyplinarne warsztaty dla studentów architektury i kierunków pokrewnych z całej Polski. Tegoroczna, krakowska edycja porusza zagadnienie lokalnej tożsamości i relacyjności. Podczas dziewięciodniowego wydarzenia studenci z całego kraju będą pracować pod okiem architektów, artystów, specjalistów oraz przedstawicieli innych społecznie zaangażowanych dziedzin nad projektami odnoszącymi się do kontekstu przestrzenno-kulturowego Nowej Huty. Warsztaty wzbogacą badania miejskie oraz otwarte wykłady i panele dyskusyjne dostępne w formie online, do udziału w których organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych – szczególnie mieszkańców dzielnicy.

Celem warsztatów jest interdyscyplinarna edukacja uczestników poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk zajmujących się tematyką szeroko pojętej architektury, urbanistyki i sztuki oraz kształtowanie świadomości architektonicznej wśród użytkowników miasta. Krakowskie warsztaty OSSA będą interdyscyplinarnym doświadczeniem i stworzą warunki do dyskusji nad definicją miasta i sposobem jego percypowania, tożsamością miejsca i społeczną odpowiedzialnością za przestrzeń. Zetknięcie się studentów oraz praktyków z mieszkańcami pozwoli docenić relacyjny aspekt miasta, jego złożoność i wartość oddolnych ruchów.

Szczegóły:
www.ossa.com.pl
www.facebook.com/ossapolska

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Kraków
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020.

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.