fbpx

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Publikowane są książki o Nowej Hucie i dziedzictwie przyrodniczym. Zazwyczaj posiadają charakter naukowy lub popularnonaukowy, a niektóre z nich formę przewodników. Ich autorami są wybitni znawcy poszczególnych tematów, a wydawnictwa mają nie tylko dużą wartość merytoryczną, ale także atrakcyjną szatę graficzną. Wszystkie publikacje dostępne są w wersji elektronicznej bezpłatnie, a większość (do wyczerpania nakładu) można dostać – również bezpłatnie – w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida.

W sprzedaży dostępne są obecnie następujące pozycje:

Klaś Jarosław, Kozioł Monika (2022), Przewodnik po neonach Nowej Huty, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-963762-3-7, 239 stron.

Urbańska-Kłapa Elżbieta, Klaś Jarosław (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, wydanie II, ISBN 978-83-956419-6-1, 160 stron.

Grochowska Anna (2019), Literacki przewodnik po Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-7-1, 288 stron.

Jagło Paweł (2019), Korowód Nowohucki. Wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-6-4, 112 stron.

Klaś Jarosław, Skindzier-Wąchała Maria (red.) (2019), Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN 978-83-948244-8-8, 212 stron.

Książki w wersji drukowanej do nabycia m.in. w następujących lokalizacjach (również online):
– Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków)
– Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7, Kraków, www.nowaksiegarnia.pl)
– Główna Księgarnia Naukowa (ul. Podwale 6, Kraków, www.gkn.pl)

Sprzedaż wysyłkowa książek:
Cena: koszt książki + koszt wysyłki (W momencie zakupu publikacji, kupujący udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu kupującego).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: nhlab@okn.edu.pl

Księgarnie zainteresowane sprzedażą powyższych publikacji zapraszamy do kontaktu:
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 47, nhlab@okn.edu.pl

Do tej pory ukazały się:

Ulice Nowej Huty w fioletowym kolorze na zielonym tle. Przewodnik pod tytułem Miejsca kultury w Nowej Hucie. Więcej informacji w rozwinięciu opisu.

Miejsca kultury w Nowej Hucie

Założeniem niniejszego przewodnika jest przybliżenie miejsc nieoczywistych, ale także tych znanych i rozpoznawalnych, które składają się na obraz nowohuckiego życia artystycznego, ujętego w prawie siedemdziesięcioletniej perspektywie czasu.
Okładka katalogu Norwid Festiwal 2021. Sylwetka męska idąca w kierunku czerwonego Słońca. Czarne tło.

Norwid Festiwal 2021. Katalog

Katalog projektu „Norwid Festiwal 2021”, zorganizowanego pod hasłem „Dopokąd idę!...” przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie z okazji Roku Norwida obchodzonego w 200-lecie urodzin patrona instytucji. Publikacja podsumowuje cały projekt. Zamieszczono w niej opisy i fotorelacje z wydarzeń w ramach festiwalu, a także podsumowanie rezydencji artystycznych w ARTzonie i konkursu na Nagrodę Norwidowską wraz z przedstawieniem sylwetek laureatów. W katalogu można też przeczytać o związkach Norwida z Krakowem oraz o przedsięwzięciach upamiętniających tę postać organizowanych na przestrzeni lat przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Publikację zamyka opis trasy spaceru po Krakowie szlakiem Norwida autorstwa dr Agnieszki Konior.
W centrum grafiki tablica w kształcie tabletu z plakatem promującym projekt. Mężczyzna z dzieckiem na plecach oraz kobieta ubrani w stylu retro stojący obok urządzenia. Powyżej odwrócone do góry nogami blokowisko z elementami roślinności. Jasnozielone tło.

Teraz w zielone gramy!

Elektroniczna publikacja, która zawiera zbiór scenariuszy proponowanych zajęć edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania podczas indywidualnych wypraw rodzinnych. Katalog zachęca do spróbowania ciekawej formy rekreacji w bogatych przyrodniczo przestrzeniach Nowej Huty. Łączy odpoczynek z nauką, poznawaniem, odkrywaniem, ruchem na świeżym powietrzu i bliskością przyrody.
Dwa egzemplarze katalogu "Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie". W centrum otwarta książka przedstawiająca treść publikacji oraz druga prezentująca część okładki. Jasnoniebieskie tło.

Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie

Raptularz to barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty. W ramach projektu cofnęliśmy się w czasie, by przypomnieć przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia. Projekt skoncentrowany był wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Polegał na stworzeniu interaktywnej, multimedialnej wystawy plenerowej z katalogiem i QR kodami kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-video, obudowanej programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej.

Nowa Huta od NATURY strony

Zwykło się mawiać, że Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na zdjęcie satelitarne miasta, wydaje się, że nie jest to tylko pusty slogan. Zieleń zdaje się dominować nad przestrzenią przekształcaną przez człowieka w ciągu wieków, szczególnie zaś w ostatnich kilkudziesięciu latach. Całe założenie Nowej Huty tworzy unikatowy krajobraz kulturowy, będący twórczym połączeniem działalności człowieka i sił natury. Jest coś paradoksalnego w tym, że w pobliżu kombinatu metalurgicznego, który przyczyniał się do katastrofalnego stanu środowiska naturalnego w Krakowie i okolicach, przyroda rozwinęła się tak bujnie i reprezentuje ogromną różnorodność. Publikacja jest próbą holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest przez zespół autorów w różnych swoich formach na obszarze pięciu tzw. nowohuckich dzielnic Miasta Krakowa.

Korowód Nowohucki. Wybór postaci związanych z terenami Nowej Huty

Publikacja to opowieść o Nowej Hucie i terenach, na których powstała z perspektywy wyjątkowych, choć wybranych postaciach tworzących jej dzieje. Znajdziemy w niej biogramy pięćdziesięciu przedstawicieli różnych dziedzin życia, różnych okresów historycznych i różnych obszarów składających się współcześnie na pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa – zarówno tych bardziej, jak i ci mniej znanych, żyjących przed 1949 r. i później. W dzieje tych terenów wpisało się tak wiele nietuzinkowych osobistości, że trudno byłoby uwzględnić je wszystkie, nawet jeśli brano by pod uwagę tylko te postaci, które odeszły już z tego świata. Jest to zatem wybór subiektywny, obarczony licznymi brakami, których nie należy traktować jako ujmy dla osób nieujętych w tym opracowaniu. Korowód Nowohucki ma raczej inspirować do dalszego poszukiwania wyjątkowych postaci i ich losów. Opisy postaci wzbogacają barwne rysunkowe przedstawienia każdej opisywanej osoby autorstwa Róży Koleckiej i Anny Gotfryd-Koleckiej.

Literacki przewodnik po Nowej Hucie

Anna Grochowska na kartach tej książki zabiera czytelnika w fascynującą podróż po Nowej Hucie. Przemierzamy wraz z nią tę część Krakowa w czasie i przestrzeni, tropami ogromnej liczby publikacji. Ich autorzy – wielokrotnie najbardziej uznani polscy literaci – przez wieki pisali o Nowej Hucie i terenach, na których powstała. Zaglądamy do miejsc zarówno bardzo popularnych, jak i tych zapomnianych. Autorka z wielką erudycją i swobodą odkrywa przed nami te znane i mniej znane teksty, biografie pisarzy i ciekawe, często nieobecne w świadomości czytelników konteksty. Jednocześnie nie ogranicza się do prezentacji samych utworów, ale rozszerza swoją opowieść o podstawowe fakty historyczne. Dzięki temu pozycja ta stanowi nie lada gratkę nie tylko dla fanów literatury, ale także dla osób chcących poznać Nową Hutę w nietypowy sposób. Publikacja zawiera siedem rozdziałów z trasami spacerowymi po Nowej Hucie. Każdy z nich posiada streszczenie w języku angielskim i wzbogacony jest ikonografią (fotografie współczesne Krzysztofa Piły, fotografie archiwalne, reprodukcje dzieł sztuki).

Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie

Nowa Huta jako sztandarowa inwestycja planu sześcioletniego była tematem wielu tekstów kultury. Uwieczniali ją plastycy, fotografowie i filmowcy, pisali o niej literaci, tworzono o niej piosenki i sztuki teatralne. Wreszcie sama jako taka stała się tekstem kultury dzięki swojemu niezwykłemu wyrazowi architektonicznemu i urbanistycznemu. Poza tym, choć powstała przede wszystkim jako zaplecze mieszkaniowe dla pracowników olbrzymiej huty stali budowanej pod Krakowem, to niemal od samego początku toczyło się w niej bogate życie kulturalne i artystyczne. Dziedziny kultury i sztuki, jakie omawiane są w tym opracowaniu, to: architektura, literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, fotografia i film. Publikacja składa się z dwóch części i aneksu. W pierwszej części, zatytułowanej Nowa Huta w kulturze, spoglądamy na teksty kultury, w których pojawia się Nowa Huta. W drugiej części książki przyglądamy się natomiast nowohuckim środowiskom poszczególnych dziedzin kultury i sztuki. Wydawnictwo zamyka aneks, na który składają się teksty o początkach zorganizowanej działalności kulturalnej w Nowej Hucie oraz o plenerowych rzeźbach i instalacjach nowohuckich. Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim, a całe wydawnictwo ilustrują fotografie archiwalne.

Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku

Dziedzictwo kulturowe związane z architekturą i urbanistyką to niewątpliwie jeden z kluczowych elementów składających się na specyfikę i tożsamość Nowej Huty. Przestrzeń ta, będąca od 1951 r. częścią Krakowa, stanowi wyjątkowy przegląd stylów i tendencji w projektowaniu miast drugiej połowy XX w. Można tego doświadczyć, kiedy stanie się w samym sercu tego założenia, czyli na pl. Centralnym, skąd można ogarnąć wzrokiem przemiany, jakie zaszły w architekturze od socrealizmu przez modernizm po postmodernizm. Spojrzenie na Nową Hutę tylko z perspektywy pl. Centralnego i tych trzech dominujących nurtów byłoby jednak ograniczone. Dlatego w publikacji tej fenomen nowohuckiej architektury drugiej połowy XX w. w sposób możliwie kompleksowy opisuje kolejne etapy rozwoju Nowej Huty. Książka zawiera pięć głównych tekstów charakteryzujących założenia architektoniczno-urbanistyczne (a czasem i wyróżniające się obiekty) poszczególnych etapów rozbudowy Nowej Huty: centrum Nowej Huty, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Mistrzejowic i Czyżyn. Uzupełniają je opracowania dotyczące wybranych przestrzeni i budynków.

Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie

Nowa Huta jest miejscem niezwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, przestrzennym i społecznym. Dlatego właśnie publikacja ta jest swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów… Alternatywny przewodnik opowiada o Nowej Hucie rozumianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Z założenia nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomijając wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrzeniem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.
Logotyp Pracowni Animacji Ekologicznej.

Łąki Nowohuckie

Przedstawia najważniejsze informacje o użytku ekologicznym – jego historię, bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe oraz opisuje w tekście i na fotografiach najcenniejsze jego walory. Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla pedagogów, którzy podejmą się nauczania przyrody „w naturze”, jak również dla uczniów szkół wszystkich szczebli, którzy chcą poszerzać swą wiedzę o tym miejscu.
Logotyp Pracowni Animacji Ekologicznej.

Łąki Nowohuckie jakich nie znacie. Scenariusze zajęć terenowych

Wsparcie edukacyjne dla nauczycieli, którzy chcieliby samodzielnie przeprowadzać lekcje przyrody „w naturze”. To zbiór 26 scenariuszy lekcji dla różnych poziomów szkół. Zawarte w nich tematy pozwalają na realizację wybranych zagadnień podstawy programowej z wykorzystaniem przyrody Łąk Nowohuckich.
Logotyp Pracowni Animacji Ekologicznej.

Cykl „Parki Krakowa”

„Parki Krakowa” to cykl wydawniczy zapoczątkowany w 2005 roku w celu prezentowania i opisywania „miejskich ogrodów” Krakowa. Powstało już kilkanaście zeszytów monograficznych, w których omówiono 20 parków. Wydawnictwa te przybliżają genezę, kluczowe postacie, zmiany na przestrzeni lat, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe i edukacyjne tych zielonych enklaw.