fbpx

Bazując na doświadczeniach zespołu tworzącego Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa istotną zasadą organizowanych wydarzeń jest opowiadanie o dziedzictwie i interpretowanie go – dział tworzy warunki do jego bezpośredniego doświadczania i eksperymentowania z nim przez społeczność gromadzącą się wokół proponowanych inicjatyw. Prowadzi to do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości kulturowej i przyrodniczej w jej złożonym całokształcie, a w efekcie do większej troski o nią. Przykładem są tu popularne spacery, prelekcje, slajdowiska, cykle wydarzeń czy przedsięwzięcia edukacyjne i rekreacyjne. Ta interesująca, prowadzona z pasją i zaangażowaniem działalność wysokiej jakości jest znakiem rozpoznawczym Laboratorium.