fbpx

PIERWSZY FILM O NOWEJ HUCIE
Fragment filmu Władysława Forberta z 1950r. Pokazuje początki budowy kombinatu metalurgicznego i nowego miasta. Ujęciom z placu budowy towarzyszy komentarz o napływających ochotnikach, przodownikach pracy oraz bratniej pomocy Związku Radzieckiego. Film udostępniła Filmoteka Narodowa w Warszawie.

PANU GENERAŁOWI DZIĘKUJEMY
Prezentacja niepublikowanych wcześniej fotografii Bogusława Dąbrowy-Kostki z okresu stanu wojennego w Nowej Hucie. Zdjęcia pokazują oddziały milicji, walki na ulicach i pod Arką Pana.

I KTÓŻ NAS ZAPROWADZI
Fragment filmu z 1991r. zrealizowanego przez Adama Janię i Jerzego Ridana. Młodzież z nowohuckiego XII LO przygotowywała wówczas spektakl "Na bosaka" oparty o tekst Witolda Gombrowicza. Fragmentom przedstawienia towarzyszą wspomnienia stanu wojennego, który przeżywali jako dzieci, oraz obawy, nadzieje i marzenia na przyszłość jakie snują u progu nowej rzeczywistości.

realizacja: Jerzy Ridan

Nowohucka Kronika Filmowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.