fbpx

Pracownia Wolontariatu

Zadaniem Pracowni Wolontariatu jest wzmacnianie potencjału wolontaryjnego i społecznego mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz dzielnic ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu w kulturze i edukacji.

Projekt Pracowni zakłada rozwój wolontariatu poprzez stworzenie optymalnych warunków działania i planowania wolontariatu, wzmacniania kompetencji społecznych, wsparcia koordynatorów i liderów w wolontariacie. Projekt „Pracownia Wolontariatu” rozumiany jest jako spójne i długofalowe działanie na rzecz rozwoju wolontariatu w Nowej Hucie, realizowane przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i wspierane przez samorząd dzielnicy, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na potrzeby instytucji kultury, mieszkańców i jednostki samorządowe, w tym szkoły. Gwarantuje bieżące funkcjonowanie lokalnego systemu wolontariatu i zapewnia jego stały rozwój.

Stworzenie Pracowni służy przyciągnięciu do wolontariatu osób, które dotychczas sporadycznie podejmowały działania ochotnicze ze względu na specyfikę swojego życia codziennego czy sytuacji życiowej. Oferta sprzyja zaangażowaniu w wolontariat dzięki działaniom przygotowującym i motywującym uczestników. Działania Pracowni, skierowane będą do różnych grup społecznych, realizowane m.in. poprzez: program wsparcia koordynatorów wolontariatu, program rozwoju wolontariatu młodzieżowego „Ekipa Dobra”. Realizacja działań służy zmianie wizerunku wolontariatu i wolontariusza wśród mieszkańców Nowej Huty. Wszystkie realizowane w tym obszarze działania dzięki spójności i różnorodności zaowocują zbudowaniem silnej marki wolontariatu.

 

Ekipa Dobra – Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

Ekipa Dobra to innowacyjny projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży. Zadanie dotyczy realizacji ciekawych i oryginalnych działań, w które zaangażowani są młodzi wolontariusze w wieku 11-15 lat. Projekt przygotowuje uczestników do pełnienia roli wolontariusza i aktywuje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. W ramach działań wolontariusze uczestniczą w warsztatach kompetencji społecznych, wspierają wydarzenia i akcje przygotowane przez zespół ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida oraz realizują własne pomysły na inicjatywy promujące wolontariat.