fbpx

Projekty

W środku biały napis zanim dotknę sztuki. Po obu stronach kolorowe gałązki z kwiatami: bladoniebieskimi, fioletowymi i czerwonymi. Zanim dotknę sztuki kultura dostępna dla dzieci.

Zanim dotknę sztuki, czyli kultura dostępna dla dzieci

14 czerwca 2023
„Zanim dotknę sztuki – kultura dostępna dla dzieci” to projekt wspierający dzieci wysoko wrażliwe w dostępie do oferty przyjaznej dla ich zmysłów i wspierającej ich rozwój. W projekcie zaplanowaliśmy działania, które pomogą najmłodszym oraz ich rodzicom i innym osobom z najbliższego otoczenia przygotować się na kontakt z kulturą.
Malowany chłopiec z krótkimi różowymi włosami i dziewczynka z długimi czerwonymi włosami bawią się z niebieskimi i białymi ptaszkami na łące. W tle domek z czerwonym dachem i dymkiem unoszącym się z komina. Niebiesko-białe niebo z ocami i delikatnym uśmiechem. Potęga marzeń. Wyjątkowe historie powszechne dom kultury. 2022. Więcej informacji we wpisie.

WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY | 2022

2 stycznia 2022
Drugi rok projektu wykorzystującego innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.
Baner promujący wydarzenie "Norwid Festiwal 2021". Po prawej stronie wizerunek Norwida z prawego profilu, niewyraźna w szarych barwach, osadzona na tle czerwonego koła. Po lewej stronie pełna nazwa festiwalu: "Norwid Festiwal 2021. Dopokąd idę...!"

Norwid Festiwal 2021

11 sierpnia 2021
Krakowska odsłona obchodów Roku C. K. Norwida z okazji 200-lecia jego urodzin pod hasłem „Dopokąd idę!...”. Projekt popularyzuje postać i twórczość Norwida – jednego z najważniejszych autorów w literaturze polskiej.
Grafika promująca projekt "Mała letnia akademia folkloru". W lewej części obrazka motywy ludowe w kolorach zielonym, fioletowym i pomarańczowym na czarnym tle. Po prawej stronie nazwa inicjatywy.

Mała LETNIA AKADEMIA FOLKLORU 2021

1 lipca 2021
Projekt adresowany do najmłodszych mieszkańców Krakowa. W trakcie wydarzenia, typowo miejska dzielnica - Nowa Huta - stanie się przestrzenią folkloru, muzyki, tradycji i rękodzieła ludowego. Uczestnicy poznają charakterystyczne dla kultury ludowej znaczenia, elementy i zastosowania kultywowane dawniej i obecnie w regionie.
Dwoje ludzi robiących zdjęcia. Siedzą przy stoliku. Fotografia w kolorach czarno-białych z elementami kolorów niebieskiego i zielonego w tle.

KULTURA. PRZESTRZENIE INSPIRACJI 2021

30 czerwca 2021
Odbiorcą projektu są kadry kultury: edukatorzy/animatorzy kultury, menedżerzy, twórcy oraz studenci edukacji kulturalnej. Celem jest wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego, który będzie wspierał rozwój zawodowy i profesjonalizację kadr kultury, podnosił kompetencje kulturowe, zarządcze, artystyczne, estetyczne, twórcze oraz z obszaru promocji działań pracowników sektora kultury i sektorów kreatywnych.
Fotoświaty.

Fotoświaty 2021

29 czerwca 2021
Projekt skierowany do społeczności lokalnej Nowej Huty, angażujący „zwykłych ludzi”. Jego celem jest wzmocnienie lokalnej tożsamości, wsparcie działań edukacyjno-animacyjnych i twórczych oraz integracja lokalnego środowiska. W jego ramach zaplanowano cykl 6 warsztatów dotyczących roli pamięci, dziedzictwa i tożsamości w budowaniu wspólnoty pn. „FOTOŚWIATY – Szkoła Dobrych Opowieści”, edukacyjno-animacyjne działania w terenie prowadzone przez zespół Nowohuckich Archiwistek Społecznych, a także wystawę finałową wraz z publikacją podsumowującą.

WYJĄTKOWE HISTORIE POWSZECHNE. DOM KULTURY | 2021

29 czerwca 2021
Projekt wykorzystujący innowacyjne działania artystyczne o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i silnym nacechowaniu arteterapeutycznym. Jego celem jest rozbudzenie kreatywności, czynnika warunkującego rozwój społeczności lokalnych, rozwijanie zdolności artystycznych, zaktywizowanie uczestników do działań twórczych, a przede wszystkim procesowe odbudowanie publiczności po czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Kultura. Przestrzenie inspiracji 2020

22 września 2020
"Kultura. Przestrzenie inspiracji" to gigantyczna dawka wiedzy dla animatorów, menadżerów, instruktorów, twórców oraz studentów kształcących się w obszarze animacji i edukacji kulturalnej z regionu Małopolski. To spotkania z autorytetami w zakresie zarządzania w kulturze, ekspertami marketingu, praktykami w obszarze animacji kultury, a także znawcami przestrzeni publicznej. To cztery dni wykładów i zajęć, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Letnia Akademia Folkloru 2020

30 lipca 2020
Trzecia edycja wydarzenia promującego tradycje i kulturę ludową regionu. Tym razem poszerzamy krąg naszych zainteresowań i prezentujemy szereg aktywności twórczych inspirowanych sztuką ludową województwa Małopolskiego.

Dotknij Sztuki – kultura dostępna dla dzieci

23 czerwca 2020
Projekt „Dotknij Sztuki – kultura dostępna dla dzieci” to szereg działań artystycznych inicjujących zmiany w myśleniu o małych dzieciach jako odbiorcach sztuki. Projekt odpowiada na potrzeby najmłodszych i ich rodzin, stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w kulturze nie pomijając przy tym dzieci wysoko wrażliwych, z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Kreacje. W sieci kultury

23 czerwca 2020
Zadanie, którego celem jest zainicjowanie działań, które przyczynią się do większego zaangażowania OKN w życie społeczności lokalnej Nowej Huty, poprzez wsparcie inicjatyw lokalnych oraz ich pomysłodawców.

Buntowniki

6 maja 2020
BUNTOWNIKI to artystyczny projekt muzyczno-filmowy. Opowieść o historii i ludziach z Nowej Huty przedstawiona wybranymi fragmentami twórczości Cypriana Kamila Norwida. Rozpoczyna się hołdem dla ziemi i mieszkańców terenów, na których powstała dzielnica, by dalej przeprowadzić odbiorcę przez najważniejsze momenty historii Nowej Huty i Nowohucian.

70 wersów Nowej Huty

6 maja 2020
70 WERSÓW NOWEJ HUTY to projekt muzyczno – filmowy zrealizowany w oparciu o muzykę i kulturę hip hop. W jego ramach powstał utwór muzyczny wraz z wideoklipem, opisujący historię i własne doświadczenia artystów hip hopowych, rodowitych nowohucian.

Nowa Huta 70. Przestrzeń uwolniona

6 maja 2020
Działania artystyczne, będące wartością samą w sobie, stały się polem do wprowadzania zmian w myśleniu o Nowej Hucie i o jej przestrzeniach kultury. Projekt był ważnym wydarzeniem artystyczno-społecznym zrealizowanym w szczególnym  dla dzielnicy roku, w którym społeczność lokalna świętowała jej 70. rocznicę powstania.

Aplikacja Kultura

21 kwietnia 2020
Projekt realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja, priorytet Edukacja medialna i informacyjna. Składają się na niego warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów dotyczące nowych mediów oraz filmu i animacji.

Kreatywna Nowa Huta 2015

20 kwietnia 2020
Kontynuacja działań prowadzonych przez ARTzonę w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

Kreatywna Nowa Huta 2014

20 kwietnia 2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida od maja do listopada 2014 r. Dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014.

ARTzona – nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont

20 kwietnia 2020
Modernizacja i remont wnętrza budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2013 r. dofinansowane zostały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych.

ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive

20 kwietnia 2020
Głównym celem projektu było zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast w krajach byłego bloku wschodniego poprzez zmniejszanie dysproporcji i poprawę jakości życia ich mieszkańców. Projekt ReNewTown dążył do zmniejszenia różnic pomiędzy obszarami, które powstały bądź intensywnie rozwijały się w latach realnego socjalizmu, a pozostałymi dzielnicami danego miasta.