fbpx

Oferta zajęć na sezon 2022/2023

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Tajemnice teatru

2 września 2022
Spotkania w ramach „Tajemnic teatru” to przestrzeń do budowania relacji rówieśniczych i integracji klasy. To również bezpieczny czas i miejsce do wyrażania siebie i swoich emocji, zrozumienia i akceptacji uczyć swoich i innych osób. Uczestnicy/czki zajęć poprzez interakcje będą ćwiczyć dialog i komunikację w grupie. Wykorzystując elementy teatru – scenografię, muzykę, grę aktorską, improwizację na scenie – będą doskonalić dykcję, umiejętność skupienia, zapamiętywania oraz poruszania się na scenie.
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

Ekosystemy i krajobrazy. Spacerem od Łąk Nowohuckich do Lasu Mogilskiego

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas uczniów I-VI szkół podstawowych, których tematem jest charakterystyka krajobrazowa, środowiskowa i przyrodnicza Łąk Nowohuckich.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Śladami dawnych wsi – objazd po Nowej Hucie

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Objazd dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów popularyzujący historię wsi i majątków dworskich, na których zbudowano Nową Hutę.
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

Zbiorowiska roślinne i ochrona przyrody wokół Mogiły

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których uczestnicy zapoznają się z charakterystycznymi cechami flory i fauny na terenach wokół Mogiły.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

EtnoHuta – warsztaty

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat) i uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają kulturę ludową dawnych wsi nowohuckich.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nowa Huta – Moja „mała ojczyzna”

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas IV-VIII szkół podstawowych, podczas których uczniowie poznają obszar Nowej Huty, jej historię i dziedzictwo kulturowe.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Korowód Nowohucki – warsztaty

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podczas których uczestnicy zapoznają się z wyborem najważniejszych postaci związanych z terenami Nowej Huty.
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

Warsztaty ogrodnicze

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat), klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych, których celem jest promowanie i edukowanie w zakresie szeroko pojętej wiedzy ogrodniczej oraz znaczenia zieleni w mieście.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Korowód Nowohucki – postacie historyczne i legendarne

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają postacie historyczne i legendarne związane z terenami Nowej Huty.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Tematyczne zwiedzanie Nowej Huty z przewodnikiem (tematyka do uzgodnienia)

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Spacer dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych poświęcony wybranemu aspektowi dziedzictwa kulturowego Nowej Huty.
Logotyp Pracowni animacji ekologicznej.

Moja mała hodowla

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, polegającej na założeniu własnej hodowli roślin.
Logotyp Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Jak królewnę Wandę mistrz Jan chciał malować

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Zajęcia dla klas I-III szkół podstawowych, podczas których uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych oraz wybrane dzieła lokalnych rzeźbiarzy oraz architektów.
Logotyp Pracowni Animacji Ekologicznej.

Warsztaty terenowe na Łąkach Nowohuckich

1 września 2022
termin do uzgodnienia | Warsztaty dla grup przedszkolnych (5-6 lat), klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych lub zorganizowanych grup dorosłych i seniorów, prowadzone w formie spaceru, podczas którego odbywa się prezentacja „w naturze” gatunków wyjątkowo bogatej flory i fauny Łąk Nowohuckich.

Klub Kuźnia

Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

„Z muzyką przez wieki” – Koncerty filharmoniczne w Klubie Kuźnia

18 września 2022
Audycje dla grup zorganizowanych. Koncerty realizowane przez zawodowych muzyków i doświadczonego prelegenta z Filharmonii Krakowskiej.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Roztańczone Maluchy

8 września 2022
Zajęcia obejmują podstawy rytmiki, pracy z ciałem, techniki tańca klasycznego, video clip oraz tańca współczesnego. Zajęcia są nastawione na rozwój motoryczny uczestników oraz umuzykalnienie.
Logotyp Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Teatralne Czary-Mary

1 września 2022
Warsztaty teatralne przeznaczone dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III, mające na celu edukację teatralną oraz wykorzystanie technik teatralnych do rozwijania kreatywności i wyobraźni uczestników.

Kino Studyjne Sfinks

Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Z kart historii Nowej Huty

17 września 2022
Pokazy filmu dokumentalnego zmontowanego z fragmentów Nowohuckiej Kroniki Filmowej. Felietony współczesne przeplatają się tutaj z bogatymi materiałami archiwalnymi, dając w rezultacie przegląd przez historię dzielnicy – od czasów przedwojennych, poprzez budowę kombinatu, okres solidarnościowy aż do przełomu 1989 r. ...
Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Początki filmu. Kino jako wynalazek

1 września 2022
Program skierowany do starszych uczniów szkoły podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o filmie. Połączenie wykładu, ilustrowanego fragmentami filmów i zdjęć oraz warsztatów, podczas których uczestnicy realizują swój własny, krótki film. ...
Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Pieski świat

1 września 2022
Zajęcia edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych prowadzone przez instruktora i tresera psów w towarzystwie czworonożnych podopiecznych. ...
Logotyp. Zajęcia pod tytułem Filmotok.

FILMOTOK. Rozmowy w kinie

1 września 2022
Pokazy wybranych filmów połączone z wykładem/prezentacją oraz dyskusją po projekcji dla uczniów szkół średnich. ...
Logotyp Akademii Filmowej Najmłodszego Widza.

Akademia Filmowa Najmłodszego Widza

1 września 2022
Program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu. ...
Logotyp Akademii Filmowej Młodego Widza.

Akademia Filmowa Młodego Widza

1 września 2022
Program edukacyjny skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia organizowane są co miesiąc. Wszystkie składają się z warsztatów filmowych oraz projekcji wybranego filmu. ...
Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

1000 dźwięków znikąd

1 września 2022
Warsztaty filmowo – muzyczne skierowane do uczniów początkowych klas szkoły podstawowej oraz starszych grup przedszkolnych. ...
Logotyp Kina Sfinks Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Z kart historii Nowej Huty

25 lipca 2022
Pokazy dla grup zorganizowanych filmu o historii Nowej Huty zmontowanego z fragmentów Nowohuckiej Kroniki Filmowej. ...

Galeria Huta Sztuki

logotyp galeria huta sztuki

Warsztaty dla licealistów

22 lipca 2022
Warsztaty dla licealistów w przestrzeni Galerii Huta Sztuki przybliżające dzieła najważniejszych artystów nowohuckich, historię Nowej Huty, historię sztuki.

Biblioteka Główna

Logotyp Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

NIE TYLKO O WANDZIE, CO NIE CHCIAŁA NIEMCA

26 lipca 2022
Edukacji regionalna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o historii Nowej Huty - ich małej ojczyzny. ...
Logotyp Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Zakamarki biblioteki

26 lipca 2021
Warsztaty edukacyjne o tematyce bibliotecznej i kulturoznawczej skierowane do młodzieży ze szkół specjalnych. ...
Logotyp Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Słoneczna Biblioteka

28 lipca 2020
Warsztaty z książką dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wstęp: 5 zł. ...
Logotyp Biblioteki Głównej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

W labiryncie półek i półeczek

27 kwietnia 2020
Lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów początkujących klas szkoły podstawowej. Wstęp wolny. ...

Biblioteka Klubu Kuźnia

Logotyp Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Z głową w chmurze… Rozmowy o literaturze

2 września 2022
Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych, ukierunkowany na bliższe poznanie dzieł literackich, a także pisarzy i wykreowanych przez nich światów literackich. Tematy do uzgodnienia.
Logotyp Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Kulturowy zawrót głowy

2 września 2022
Cykl lekcji dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i szkolnych, poruszający różne zagadnienia występujące w kulturze, począwszy od starożytności, skończywszy na współczesności. Wśród nich pojawią się takie tematy, jak: zwyczaje, sposoby myślenia czy nawet… ubiór. Tematy do uzgodnienia.
Logotyp Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Książkolandia

2 września 2022
Cykl lekcji bibliotecznych mających na celu zaszczepienie miłości do czytania i przygotowanie dzieci do korzystania z biblioteki w przyszłości.
Logotyp Biblioteki Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida.

Nasza Ziemia

28 lipca 2020
Cykl ekologicznych lekcji bibliotecznych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, mający na celu pogłębienie wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie wagi troski o środowisko.