fbpx

Publikacja „Nowa Huta od NATURY strony” już dostępna


Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją wydaną przez Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa. Książka dostępna jest nieodpłatnie w wersji online.

Elżbieta Urbańska-Kłapa, Jarosław Klaś (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, ISBN: 978-83-956419-3-0, 160 stron.

Linki do pobrania publikacji:
wersja PDF (kliknij tutaj)
wersja EPUB (kliknij tutaj)

Zwykło się mawiać, że Nowa Huta to najbardziej zielona część Krakowa. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na zdjęcie satelitarne miasta, wydaje się, że nie jest to tylko pusty slogan. Zieleń zdaje się dominować nad przestrzenią przekształcaną przez człowieka w ciągu wieków, szczególnie zaś w ostatnich kilkudziesięciu latach. Całe założenie Nowej Huty tworzy unikatowy krajobraz kulturowy, będący twórczym połączeniem działalności człowieka i sił natury. Jest coś paradoksalnego w tym, że w pobliżu kombinatu metalurgicznego, który przyczyniał się do katastrofalnego stanu środowiska naturalnego w Krakowie i okolicach, przyroda rozwinęła się tak bujnie i reprezentuje ogromną różnorodność. Publikacja jest próbą holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest przez zespół autorów w różnych swoich formach na obszarze pięciu tzw. nowohuckich dzielnic Miasta Krakowa. Krzysztof Wielgus opisuje nowohuckie parki i ich genezę w szerokim ujęciu krajobrazowym. Katarzyna Fabijanowska koncentruje się na opisie zieleni nowohuckich podwórek na wybranych przykładach. Idee ogrodów działkowych na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hutnik” analizuje Magdalena Zych. Poprzez nowohuckie nieużytki w okolicach zalewu w Zesławicach prowadzi Kasper Jakubowski. Miejskie lasy, a szczególnie Las Mogilski, jest tematem tekstu Przemysława Szwałki. Marcin Pawlik charakteryzuje zieleń ciągów rzecznych w odniesieniu do jurajskiej Dłubni. W tematykę użytków ekologicznych wprowadza Jakub Kałużny, a wątek w odniesieniu do Łąk Nowohuckich będących także Obszarem Natura 2000 rozwijają Maciej Kozak (w ujęciu botanicznym) i Joanna Kajzer-Bonk (w ujęciu ornitologicznym). Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim i jest zilustrowany fotografiami Katarzyny Ładny i Elżbiety Urbańskiej-Kłapy oraz Kamila Sorockiego, który wykonał je z drona.

Książka tylko w wersji elektronicznej.

Copyright © by Authors & Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

logo

AktualnościAktualności

Komentarze są wyłączone.