fbpx
Stosik książek ustawiony na stoliku. Pada na nie ciepłe światło z okna. W tle regały biblioteczne. Napis hasztag czytamy po polsku i ukraińsku.

Fot. Anu Klik / Ośrodek Kultury Norwida


Nie jest tajemnicą, że literatura jest najbaczniejszą obserwatorką przemian, a słowa zaczątkiem rewolucji. Trudno o literaturę laboratoryjną, ulokowaną poza doświadczeniem, nie wspominając o akcie czytania. Rzeczywistość dotyka nie tylko nas, ale i literatury właśnie – choćby w najbardziej zamaskowanej postaci.

Cykl #czytaMY!, który realizowany będzie w obu naszych bibliotekach – w Biblioteka Ośrodka Kultury Norwida oraz Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida – nie jest przypadkowy. Wiecie, że stale powiększamy nasze zbiory o pozycje w języku ukraińskim, czy przekłady literatury ukraińskiej, które szczególnie od kilku lat zyskują coraz większą uwagę tłumaczy i tłumaczek.
W ramach cyklu nasze bibliotekarki i bibliotekarze będą przybliżać Wam książki z mainstreamu, ale i te, która pozostały poza nim. Będzie zarówno beletrystyka, jak i eseistyka oraz reporterskie spojrzenia, które zyskały wysoką pozycję na polskim rynku wydawniczym.

Literatura otwiera przed nami cały świat, korzystajmy z tego!
Bądźcie z nami – niech książki będą naszym pretekstem!

Zapraszamy do wypożyczeń w Bibliotece Ośrodka na os. Górali 5 oraz w Bibliotece Klubu Kuźnia na os. Złotego Wieku 14. Przypominamy też, że książki możecie rezerwować za pomocą naszego katalogu online: krakow-okn.sowa.pl.

??
Ні для кого не секрет, що література це найуважніший спостерігач змін, а слова – початок революції. Важко знайти лабораторну літературу, яка була б поза можливістю реального дотику, не згадуючи навіть акт читання. Реальність впливає не тільки нас, але і на літературу теж – хоч і в найбільш замаскований спосіб.

Цикл #czytaMY! (#читаємо!), який буде реалізований в двох наших бібліотеках – Bibliotece Ośrodka Kultury Norwida та Bibliotece Klubu Kuźnia, не випадковий. Як Ви знаєте, ми постійно збільшуємо наш книжковий фонд додаючи примірники українською мовою, чи також переклади української літератури, яка останнім часом привертає все більше уваги перекладачів.
В рамках циклу наші бібліотекарі та бібліотекарки познайомлять Вас з книгами мейнстрім але і з тими, які залишились поза ним. Буде як і художня література, так і есеїстика, а також погляди журналістів, які займають високу позицію на польському видавничому ринку.

Література відкриває нам цілий світ, використаймо це!
Будьте з нами – нехай книги стануть нашим претекстом!

Запрошуємо позичати книги в Bibliotece Ośrodka na os. Górali 5 та в Bibliotece Klubu Kuźnia na os. Złotego Wieku 14. Нагадуємо також, що книги можете резервувати за допомогою нашого онлайн каталогу: krakow-okn.sowa.pl.

Fot. Anu Klik / Ośrodek Kultury Norwida

AktualnościAktualnościAktualnościBiblioteka GłównaBiblioteka Klubu KuźniaBibliotekiStrona główna

Komentarze są wyłączone.