fbpx

Nabór na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. promocji – Kierownik/Kierowniczka

Z prawej strony mężczyzna z czarnymi włosami trzymający globus oraz kobieta o pomarańczowych włosach. Widoczne białe dymki wokół obu rysunkowych postaci. Zielone tło. Nabór na stanowisko kierownika kierowniczki działu promocji. Więcej informacji we wpisie.

Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista/Specjalistka ds. promocji – Kierownik/Kierowniczka

Działu Promocji Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

Nr ref. OKN/1/2023

 1. Wymagania formalne / niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu promocji,
 • wiedza z zakresu reklamy i marketingu,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność, sumienność, terminowość,
 • wysokie kompetencje językowe i umiejętność redagowania tekstów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, otwartość i wysoka kultura osobista.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie kierunkowe (obejmujące m.in. tworzenie planów promocyjnych, PR),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia promocji instytucji kultury,
 • znajomość działalności instytucji kultury,
 • umiejętność tworzenia treści o charakterze promocyjnym i informacyjnym do wykorzystania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • umiejętność prowadzenia działań promocyjnych w internecie i mediach (w tym mediach społecznościowych) oraz ich monitorowanie (Google Analytics, Meta Business Suite),
 • umiejętność prowadzenia komunikacji z odbiorcami i zarządzania mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn),
 • znajomość zasad prowadzenia i zarządzania stronami internetowymi (CMS WordPress),
 • znajomość podstaw projektowania graficznego i obsługi programów graficznych.
 1. Zakres obowiązków:
 • koordynowanie pracy zespołu Działu Promocji,
 • współpraca z działami merytorycznymi instytucji w zakresie promocji ich działalności,
 • koordynowanie prac nad powstaniem i wdrożeniem strategii promocji instytucji,
 • zarządzanie stroną internetową w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
 • opracowywanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie kampanii promocyjnych związanych z ofertą instytucji,
 • prowadzenie mediów społecznościowych instytucji, tworzenie kampanii sponsorowanych, rozliczanie ich i optymalizowanie,
 • wprowadzanie projektów do Systemu Koordynacji Promocji Miasta Krakowa, rozliczanie ich i raportowanie,
 • reprezentowanie instytucji w kontaktach z mediami,
 • współpraca z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa w zakresie miejskiego systemu identyfikacji wizualnej i wspólnych działań promocyjnych,
 • dbanie o dobry wizerunek instytucji, w tym monitorowanie ukazujących się treści i materiałów na jej temat,
 • pozyskiwanie partnerów i patronów medialnych do wydarzeń organizowanych przez instytucję,
 • opracowywanie informacji prasowych i artykułów o działalności instytucji,
 • współpraca z organizacjami partnerskimi instytucji, sponsorami i grantodawcami w zakresie promocji wspólnych działań,
 • opracowywanie sprawozdań z działalności Działu Promocji.
 1. Oferujemy
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony
 • miejsce pracy: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (os. Górali 5),
 • wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
 • nagrody roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek stażowy dla pracujących na umowę o pracę powyżej 5 lat (1% za każdy przepracowany rok, maksymalnie 25%),
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym dofinansowanie do wczasów i kolonii),
 • możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • elastyczne godziny pracy (praca według harmonogramu miesięcznego),
 • udział w szkoleniach i interesujących przedsięwzięciach,
 • przyjazna atmosfera w zespole,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • stabilne zatrudnienie.
 1. Wymagane dokumenty

CV wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Termin i miejsce składania CV:
 • do dnia 21 maja 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: kadry@okn.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: Nabór na stanowisko „Kierownik/Kierowniczka Działu Promocji”,
 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje należy przedstawić podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Przebieg rekrutacji
 • pierwszy etap: weryfikacja nadesłanych ofert – zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty; wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru,
 • drugi etap: wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatkami / kandydatami, wybrane kandydatki / wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu naboru i poproszeni o przygotowanie krótkiego tekstu promocyjnego,
 • trzeci etap: rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatkami / kandydatami,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
 • zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu naboru oraz niewybrania żadnej z kandydatek / żadnego z kandydatów.

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Adres email: sekretariat@okn.edu.pl, telefon: + 48 12 644 27 65. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.okn.edu.pl/index.php/78-aktualnosci/2062-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie danych osobowych.

AktualnościStrona główna

Komentarze są wyłączone.