fbpx

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida

Rysunkowy biało-czarny wizerunek Cypriana Kamila Norwida trzymającego planszę z napisem Norwid-dostępny a pod nim symbole szczególnych potrzeb. Białoniebieskie tło. Z tyłu otwarte drzwi do instytucji.

Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia grantowego „Norwid – dostępny!” w projekcie „Kultura bez barier”. Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V oraz Fundację Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego: Wiktoria Federowicz, w.federowicz@okn.edu.pl

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostało unieważnione.
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 23.02.2023 r.

Załączniki do pobrania:

Wszelkie zawiadomienia, pytania, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie drogą mailową.

Strona główna

Komentarze są wyłączone.